Gmina TłuchowoGmina Tłuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo


tel. 054-2876260
       054-2876259
fax 054-2876204
e-mail - ugtluchowo@pro.onet.pl

NIP: 4660327011
Rachunek bankowy:
30954200082005050038250004
Godziny pracy:
poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek         7.30-15.30
piątek             7.30-15.30KOMUNIKATY CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOGminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie


Gimnazjum w Tłuchowie


Szkoła Podstawowa w Tłuchowie


Szkoła Podstawowa w Mysłakówku


Przedszkole w Tłuchowie


Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie


Ochotnicza Straż Pożarna Tłuchowo


Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo


Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej


Gminny Zespół Sportowy TŁUCHOWIA
Lokalna Grupy Działania Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tłuchowo


Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorska Niebieska Linia26 LUTEGO - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY TŁUCHOWOW niedzielę 26 lutego odbędą się Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym sołectwa Kamień Kotowy i Wyczałkowo.

Głosowanie odbędzie się w lokalu wyborczym w Gimnazjum w Tłuchowie w godzinach 7.00 - 21.00.

Na funkcję Radnego kandydują: Pani Wioletta Słabowska - mieszkanka Wyczałkowa oraz Remigiusz Rykowski - mieszkaniec Kamienia Kotowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP w zakładce "Wybory uzupełniające".


Odnawialne źródła energii - spotkanie informacyjne
UWAGA !!!!!!!
Zebranie Wiejskie w Tłuchowie


W dniu 13 lutego (Poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tłuchowie odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące:

- zasięgnięcia opinii ws. lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- spraw ogólnych, między innymi z realizacją budżetu Gminy w roku 2017

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Tłuchowo


UWAGA KONKURSWójt Gminy Tłuchowo ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację celu publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w 2017 r. Warunki konkursu oraz wszelkie informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tłuchowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Aktualności.


Zwrot akcyzyRolnicy z terenu Gminy Tłuchowo mogą do końca lutego składać wnioski ws zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tłuchowo - pok. 104.


Dofinansowanie utylizacji azbestu w 2017 roku


Informuję mieszkańców gminy Tłuchowo o możliwości otrzymania 70% dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (eternitu) z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych.
Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie udział właściciela nieruchomości.
Wnioskodawcy zobligowani będą do wpłacenia 30% kosztów według ceny ustalonej po rozstrzygnięciu przetargu lub zapytaniu ofertowym. Ustaloną kwotę, stanowiącą 30%, należało będzie uregulować w terminie określonym w umowie.

Proszę wszystkich zainteresowanych o złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Gminy Tłuchowo pokój nr 108, tel. 0-54 2876260 wew. 14 lub 530419059) w terminie do 28 lutego.2017 r.
Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.


TŁUCHOWIANIN ROKUW niedzielę 29 stycznia, w wypełninej po brzegi sali Gminnego Ośrodka Kultury, Krzysztof Dąbkowski - Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku".

Tegorocznym laureatem tej honorowej nagrody został Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Kultura/Tłuchowianin Roku


"Na własne konto"


W pierwszym tygodniu ferii zimowych w okresie od 30 stycznia 2017r. do 03 lutego 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy ekonomicznej, które poprowadzi Pani Elżbieta Dąbkowska wraz ze studentką Panią Martyną Jabłońską.
Będzie to I etap zajęć z grupą 22 gimnazjalistów. Uczniowie w ramach realizacji projektu NA WŁASNE KONTO koordynowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej "Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, realizowanego przy współpracy specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej uczniowie odwiedzą Bank Pekao SA, Lipno ul. 3 Maja 22, oraz PKN ORLEN w Płocku.

Projekt „Na własne konto” skierowany jest do uczniów gimnazjum z terenów gmin wiejskich i pozwala on uczniom poznać narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu.
II etap projektu odbędzie się w miesiącach marzec i kwiecień br. i będzie obejmował część dydaktyczną oraz projektowo-konkursową projektu.


Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 rokuW 2017 roku odpady komunalne na terenie Gminy Tłuchowo odbierać będzie SITA Płocka Gospodarka Komunalna.
Harmonogram odbioru z poszczególnych miejscowości        pobierz


Zmiany w kursach autobusów szkolnychW związku z wycofaniem kursów autobusów Kujawsko-Pomorskiego Trasportu Samochodowego SA.
od 2 stycznia 2017 roku zmianie ulegają kursy autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół na terenie Gminy Tłuchowo.

Nowe rozkłady jazdy znajdują się na stronnie Gimnazjum i Szkoły Podstawowe w Tłuchowie w zakładkach "Rozkład jazdy autobusów"


Od 1 stycznia ruszył Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoNa stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie pojawiła się nowa zakładka "PZTP".
Można w niej zapoznać się z rozkładem jazdy oraz cennikami podróżowania po terenie powiatu lipnowskiego.

Więcej informacji


Nowa droga w Gminie Tłuchowo
W 2016 roku przebudowano drogę gminną Mysłakówko - Koziróg Leśny o długości 2233 mb.
Całkowite koszty inwestycji wyniosły ponad 450 000 zł. Gmina Tłuchowo pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 291 059 zł. w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" poddziałanie "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przebudowana droga będzie miała wpływ na poprawę warunków komunikacyjnych nie tylko samych miejscowości, w których została przebudowana, ale także w skali całej gminy i powiatu, ponieważ droga ta łączy się bezpośrednio z drogą powiatową i wojewódzką.OGŁOSZENIE


Uprzejmnie informuję wszystkich rolników, że możliwa jest pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - ujemnych skutków przezimowania upraw, w których uśrednienie szkód wyniosło co najmniej 50% i mniej niż 70%.

Wnioski należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


W dniu 2 grudnia w Urzędzie Gminy Tłuchowo będą wydawane kopie protokołów strat, które należy dołączyć do wniosku.

Więcej informacji


Ekologizacja Wsi


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy udziale finansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeprowadza od wielu lat autorski programu edukacyjny pt. "Ekologizacja wsi woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej". Program ten skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców wsi.

Miejsce pierwsze w etapie gminnym zajęło gospodarstwo Państwa Maryli i Michała Niździńskich z Tłuchowa.
Podczas uroczystego podsumowania konkursu, w dniu 4.11 2016r. w Minikowie, gospodarstwo Państwa Niździńskich z terenu Tłuchowa zostało wyróżnione i nagrodzone.


Więcej informacji


Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza ...


"Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne.
Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Więcej informacji


UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA !!!!!W związku z licznymi informacjami i skargami przypominamy mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów pochodzenia dziewiarskiego, tekstylnego, tworzyw sztucznych, itp..
Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w domowych piecach to najgorszy ze sposobów pozbywania się odpadów podczas procesu spalania takich tworzyw, jak : tekstylia, plastikowe opakowania, folia, gumy czy opony. Uwalnia się do powietrza wiele szkodliwych i trujących substancji, najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny. Dioksyny należą do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Toksyczne działanie dioksan polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych : wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej i są one odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów. Szczególnie narażone na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksan są osoby mało odporne, a zwłaszcza dzieci. Płód zostaje już uszkodzony w łonie matki, co może się objawiać później trwałym kalectwem.

Wójt
Krzysztof Dąbkowski


DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCISerdecznie zapraszamy na obchody Dnia Niepodległości w Gminie Tłuchowo.

Program uroczystości:

- 15.30 Wymarsz spod budynku Urzędu Gminy
             Apel Poległych przy pomniku w centrum Tłuchowa
- 16.00 Msza święta za Ojczyznę w kościele parafialnym
- 17.00 XIII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej - Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie


8 listopada - XVI Sesja Rady Gminy TłuchowoNa XVI Sesji Rady Gminy Tłuchowo Radni zdecydowali o niepodwyższaniu w przyszłym roku podatków i opłat - podatki pozostaną na poziomie tegorocznym.

Radni podjęli również decyzję o zmianie od przyszłego roku sposobu zbierania odpadów selektywnych.
Zlikwidowane zostaną rozstawione na terenie gminy tzw. gniazda na odpady selektywne. W to miejsce mieszkańcy zostaną wyposażeni w trzy foliowe worki, w których gromadzić będą odpady selektywne na swoich nieruchomościach. Worki odbierane będą w wyznaczonych terminach bezpośrednio z nieruchomości.
Rozszerzona informacja znajduje się w zakładce "odpady komunalne"

Na Sesji przyjęto także do realizacji"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo" oraz "Roczny program współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi"


Konferencja Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

26 październik 2016r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Gmina Tłuchowo zorganizowały XXI Konferencja Historyczna ,,Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej,,

Kilkudziesięciu zebranych gości powitał Wójt Gminy Tłuchowo – Krzysztof Dąbkowski.

Podczas Konferencji wysłuchano następujących referatów i wystąpień:
- ,,Niosła ich myśl o Dobrej Ziemi. Ludzie ziemi dobrzyńskiej, którzy umiłowali ją ponad wszystko” - prof. dr hab. Mirosław Krajewski.
- „Etymologia nazw miejscowości Gminy Tłuchowo” - prof. KSW dr Adam Wróbel ,
- „Dzieje Tłuchowskiej Świątyni” - mgr Edyta Gąsiorowska
- „Działalność kulturalna w Gminie Tłuchowo w okresie 2000-2016” - mgr Wioleta Krzysztoforska
- „Współczesna Gmina Tłuchowo” - mgr inż. Krzysztof Dąbkowski
- „XX – lecie działalności Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej” mgr Ryszard Bartoszewski
Wśród licznych gości znaleźli się Wicewojewoda Kujawsko Pomorski – Józef Ramlau oraz Poseł do Sejmu RP Jan Krzysztof Ardanowski, okoliczni samorządowcy oraz działacze i sympatycy Stowarzyszenia.
Podczas Konferencji Wójt Gminy Tłuchowo wręczył Prezesowi Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej nagrodę im. ks. Borkowskiego lokalnego działacza i społecznika.


ZAPROSZENIE NA VI PŁOCKIE ZADUSZKI STRAŻACKIE


Serdecznie zapraszamy na VI Płockie Zaduszki Strażackie, które odbędą się 6 listopada br.
w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (Górki).

Program:
Godz. 15:30 – Koncert chóru nauczycielskiego „Gloria” z Tłuchowa
Godz. 16:00 – Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych strażaków
Kazanie wygłosi ks. dr Jarosław Kamiński – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej

Po Mszy św. koncert orkiestry OSP Gąbin Wyżej wymienieni muzycy i śpiewacy wystąpią również w czasie Mszy św.

Ks. Roman Bagiński
Ks. Andrzej Zakrzewski


Festiwal dyniowych smaków


W 29 września wpłynęła do Wójta Gminy Tłuchowo oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Jagna z Tłuchowa zorganizowania zadania z zakresu promocji produktów regionalnych - Festiwal Dyniowych Smaków.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy w termnie 7 dni może zgłosić swoje wnioski i uwagi.

Planowany termin wykonania zadania - 10-12 października 2016 r.
Wnioskowana kwota dotacji - 2 000 zł


Budowa zakończona


Zakończyła się budowa garażu dla autobusów gminnych.
Dzięki tej inwestycji poprawią się warunki i bezpieczeństwo dzieci dowożonych do naszych szkół. Szczególnie dotyczy to miesięcy zimowych kiedy to, szczególnie w okresie dużych mrozów, zdarzały się kłopoty z porannym uruchomieniem autobusów.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


W dniach 26 i 27 września zostanie zorganizowany Punkt Selektywnrj Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można dostarczyć będzie: odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny, materiały budowlane, rozbiórkowe, opony, leki, baterie, akumulatory.-26 września 15.00 - 20.00 - Tłuchowo, przy Urzędzie Gminy
-26 września 15.00 - 20.00 - Mysłakówko, przy działce P. Piotra Blonkowskiego

-27 września 15.00 - 20.00 - Jasień, przy posesji P. Marii Krępic
-27 września 15.00 - 20.00 - Turza Wilcza, przy świetlicy


Mieszkańcy Gminy Tłuchowo podziękowali za tegoroczne plony


21 sierpnia 2016 roku na stadionie gminnym w Tłuchowie odbyły się uroczystości Gminnych Dożynek.
Szczegóły na stronie kliknij.


Zwrot podatku akcyzowego....


Do końca sierpnia można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tłuchowo - pokój 104.


Ten samochód może być Twój ....


Jeżli chcesz być właścicielem prawdziwego strażackiego samochodu....
Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC Lublin – Żuk A 151C rok prod. 1982.

Szczegóły na stronie BIP kliknij.


Absolutorium dla Wójta Gminy Tłuchowo


28 czerwca odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Tłuchowo.
Najważniejszym punktem obrad było jednomyślne udzielenia przez Radnych absolutorium za 2015 rok Wójtowi Gminy Tłuchowo Krzysztofowi Dąbkowskiemu.

Gośćmi na Sesji byli: Pani Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rzadkowolski Krzysztof - Kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich we Włocławku oraz Gilewski Ryszard - Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Wizyta dotyczyła włączenia się Gminy Tłuchowo w plany modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Płock. Radni zaakceptowali propozycję współfinasowania przez gminę budowy ciągów pieszo-rowerowych.
Całkowita wartość inwestycji zacowana jest na 102 824 835 zł.
Na terenie Gminy Tłuchowo zaprokektowano 6,389 km ciągów pieszo-rowerowych. Są to ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki.
Zgodnie z porozumieniem 60% z 5,5 km ciągów pieszo-rowerowych sfinansuje Gmina Tłuchowo. Według wartości kosztorysowej stanowi to ok. 1 056 000 zł.
Samorząd Województwa sfinansuje pozostałe 40% tego fragmentu oraz w całości wybuduje 889 m. ścieżki


Radni zdecydowali również o nieznacznej podwyżce wody i ścieków. Od 1 lipca woda na terenie gminy zdrożeje z 2,00 zł do 2,05 zł, a ścieki z 3,24 zł na 3,35 zł.


Strażacy mają nowy samochódJednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłakówku wzbogaciła się o nowy samochód.
Zastąpi on wysłużonego ŻUKA, który przez wiele lat towarzyszył druhom strażakom w ich akcjach.

Pierwsza okazja do wypróbowania nowego sprzętu to Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w dniu 25 czerwca na stadionie gminnym w Tłuchowie.
Początek zawodów o godzinie 15.00.
Serdecznie zpraszamy.Trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody w JasieniuJedną z planowanych na ten rok inwestycji gminnych jest budowa drugiego zbiornika na stacji uzdatniania wody w Jasieniu. Dodatkowy zbiornik o pojemności 100 m3 dwukrotnie zwiększy "zapas" wody w hydroforni.

Prace wykonuje firma rodzinna HYDRO-MET z Lipna.
Wartość inwestycji to 11 7895,50 zl.Terminy odbioru odpadów komunalnych - 2 półrocze 2016


Szkolne biblioteki wzbogacą swój księgozbiór

POMOŻMY POTRZEBUJĄCYM !!!!


W dniu 10 maja w godzinach wieczornych stanął w płomieniach budynek mieszkalny w Tłuchowie przy ulicy Wiejskiej.
Pomimo ofiarnej akcji strażaków OSP z gminy Tłuchowo, z Mokowa oraz z PSP Lipno dom ten nie nadaje się w chwili obecnej do zamieszkania.

Poszkodowane w pożarze zostały trzy rodziny - łącznie 12 osób, czworo dorosłych i ośmioro dzieci w wieku od 7 dni do 19 lat.
Obecnie osoby te zamieszkują w części drugiego budynku na posesji oraz w zorganizowanych przez Urząd Gminy Tłuchowo kontenerach.

Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe. Spalony dom trzeba odbudować.
Pomóżmy!!!

W tych trudnych chwilach, z naszym wsparciem będzie Im łatwiej odnaleźć się w tej tragicznej sytuacji.

Gmina Tłuchowo otworzyła subkonto, na które można kierować pomoc finansową

BS w Lipnie o/Tłuchowo
nr rach. 45 9542 0008 2005 0500 3825 0025
z dopiskiem "POMOC POSZKODOWANYM W POŻARZE"
Mieszkańcy Tłuchowa zdecydowali ...


W piątek - 6 maja w godzinach popołudniowych odbyło się w Urzędzie Gminy zebranie mieszkańców sołectwa Tłuchowo.
Spośród kilku propozycji mieszkańcy zdecydowali o wybudowaniu na obrzeżach stadionu sportowego w Tłuchowie placu rekreacyjno-sportowego ("siłowni zewnętrznej").

Wybrana została komisja w składzie: Urbański Lech, Jankowska Katarzyna, Sosińska Joanna, Łabiszewski Władysław oraz Rykaczewski Andrzej, która ma wybrać i zaproponować rodzaje i modele urządzeń do zamontowania.
Komunikat KRUS


Na stronie internetowej KRUS opublikowano informację o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2015 r. wynosi 3204 zł.

Więcej informacji kliknij.20 kwietnia - "Dwie godziny dla rodziny" - Program 500+


20 kwietnia odwiedził Gminę Tłuchowo 500+BUS.
Wizyta miała na celu promocję i zwiększenie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia w Polsce rządowego programu RODZINA 500+.
Spotkanie z mieszkańcami gminy prowadzili Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Józef Ramlau, Poseł RP - Jan Krzysztof Ardanowski oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Pani Dorota Hass.

Na scenie Gminnego Ośroddka Kultury zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Bajkowa Kraina w Tłuchowie , sekcji działających przy GOK oraz tłuchowskiego gimnazjum.

Dziękujemy wszystkikm za liczne przybycie.


Więcej zdjęć i krótki filmik na profilu facebookowym akcji              500+BUS26 kwietnia - Dni Poradnictwa ZUS


W dniu 26 kwietnia 2016 r. w godzinach 9.00 - 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Tłuchowo w sali 01 (parter) pierwsze z cyklu spotkań "Dni Poradnictwa ZUS", podczas których zainteresowani będą mogli uzyskać informacje od pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zakresu podlegania ubezpieczeniom, obowiązków płatników składek, spraw emerytalno-rentowych, itp.

W imieniu pracowników Inspektoratu ZUS w Lipnie serdecznie zapraszamy


Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej JasnogórskiejW dniech 11-12 kwietnia odbyły się się w w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie uroczystości związane z Nawiedzeniem Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Parafii .

Fotorelacja z Uroczystości na portalu GOŚĆ PŁOCKI .


               

               

                      wku
Szanowni Państwo
W związku z realizowanymi inwestycjami dotyczącymi gazyfikacji na terenie Gminy Tłuchowo, PGNiG Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku informuje, że istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej.
W załącznikach umieszczonych poniżej znajda Państwo instrukcję (krok po kroku) dotyczące przyłączenia do sieci gazowej oraz informacje dotyczące gazu ziemnego.
W instrukcji zamieszczono także odnośniki do pobrania niezbędnych dokumentów jakie trzeba złożyć w przypadku chęci przyłączenia się do sieci gazowej.
Wszelkie zapytania dotyczące obszarów, na których realizowane są inwestycje, a także terminy ich realizacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów jednostki terenowej (052) 376 13 41.

Dlaczego gaz ziemny? - tutaj...
Dla domu - informacja krok po kroku - tutaj...
Dla firmy - informacja krok po kroku - tutaj...