Gmina Tłuchowo po roku 1990


Z rokiem 1990, w wyniku zmiany ustawy o samorządzie gminnym, przestało istnieć stanowisko naczelnika gminy, a powróciło do życia stanowisko WÓJTA.

Wójt wybierany był w czasie głosowania, przez radnych gminy. Przewodniczącym nowej Rady został pan Czesław Sochocki.
Uchwałą Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 czerca 1990 r. pierwszym wójtem został wybrany dotychczasowy naczelnik - pan Tomasz Woźnicki.
Wsółpracowali z nim długoletnia sekretarz gminy - pani Krystyna Lipińska oraz również długoletnia skarbnik - pani Irena Żuchowska.

Po upływie kadencji w roku 1994 nowa rada, której przewodniczącym ponownie został pan Czesław Sochocki, wybrała na kolejną kadencję pana Woźnickiego na wójta gminy Tłuchowo.

29 października 1998 minął koniec kadencji. Pan Tomasz Woźnicki nie startował już w kolejnych wyborach. Odszedł na emeryturę.
Był rekordzistą w skali kraju pod względem długości nieprzerwanego "rządzenia" gminą.
Rozpoczął jako naczelnik gminy w 1973 roku, następnie wójt... łącznie 25 lat. .

Po wyborach w 1998 nową przewodniczącą rady gminy została pani Bożena Jankowska.
Rada Gminy w głosowaniu 29 października 1998 r. na nowego wójta wybrała - dotychczasowego zastępcę - pana mgr inż. Krzysztofa Dąbkowskiego.
Kadencja 1998 - 2002 była ostatnią, kiedy wyboru wójta dokonywała rada gminy.

W kolejnych wyborach 27 października 2002 roku, w wyniku zmienionej ordynacji, wójt wybierany był już w wyborach powszechnych - przez wszystkich mieszkańców gminy.
Przewodniczącą nowej rady została ponownie pani Bożena Jankowska, a wójtem zdecydowaną większością głosów mieszkańców, spośród wielu kandydatów, Krzysztof Dąbkowski.

W kwietniu 2004 r. na emeryturę odeszła dotychczasowa sekretarz gminy - pani Krystyna Lipińska, która pełniła swoją funkcję od 1975 roku.

Dnia 5 kwietnia 2004 r. Rada Gminy Tłuchowo powołała na stanowisko Sekretarza Gminy pana mgr inż. Dariusza Meller.

12 listopada 2006 r. odbyły się kolejne wybory do samorządu lokalnego. Przewodniczącą nowej rady została pani Wioletta Kuczmarska, a wójtem ponownie - Krzysztof Dąbkowski.

31 grudnia 2009 roku odeszła na emeryturę wieloletnia Skarbnik Gminy - Pani Irena Żuchowska, która pracowała w administracji samorządowej nieprzerwanie od 1967 r.
Nowym Skarbnikiem została Pani mgr Marta Chyczewska, która dotychczas pracowała jako inspektor ds. księgowości budżetowej i płac.