Tłuchowianin Roku 2004       W dniu 23 stycznia 2004 roku w Kościele Parafialnym w Tłuchowie odbyło się uroczyste wręczenie honorowej nagrody "Tłuchowianina Roku 2004".Po mszy świętej Sekretarz Kapituły - Urszula Brożek odczytała werdykt:
Tłuchowianinem roku 2004 został Pan Tadeusz Pawłowski

Kapituła doceniła wieloletnią działalność zawodową, jako nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń, dziś już dorosłych, mieszkańców Tłuchowa i okolic oraz jego działalność społeczną, zarówno w czasie aktywności zawodowej, jak i po przejściu na emeryturę.W uzasadnieniu Kapituła nagrody wymieniła między innymi:
  • - trud i poświęcenie w gromadzeniu materiałów źródłowych dotyczących zarania historii naszej Gminy i Ziemi Dobrzyńskiej,
  • - współuczestnictwo w powołaniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i aktywny udział w jego pracach,
  • - wydanie własnych publikacji książkowych pt. "Tłuchowo. Rys geograficzno - historyczny", "Gmina Tłuchowo - mała ojczyzna" oraz współautorstwo "Wierni Bogu i Ojczyźnie"

Nagrodę wręczył przewodniczący Kapituły - Wójt Gminy Tłuchowo - Krzysztof Dąbkowski.
Po części oficjalnej związanej z wręczeniem nagrody miał miejsce koncert kolęd.
Zaprezentowały się tłuchowskie zespoły: Zespół działający przy GOK, schola, Chór nauczycielski GLORIA, Chór Klubu Seniora "WENA", Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta.Po uroczystościach w Kościele Parafialnym odbyło się spotkanie laureata z członkami Kapituły, na którym Pan Tadeusz Pawławski nie krył swojego wzruszenia.Galeria zdjęć


Od początku