Tłuchowianin Roku 2005

      

W dniu 20 grudnia 2005 roku zebrała się Kapituła Honorowej Nagrody, aby dokonać wyboru Tłuchowianina Roku 2005.
W głosowaniu tajnym wybrano zwycięzcę.

Laureatem Honorowej Nagrody "Tłuchowianin Roku 2005" zostało Gminne Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Tłuchowie .

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystości zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, na której zgromadziło się bardzo wielu mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniejącą ofiary tragicznej katastrofy zawalenia się hali wystawienniczej w Chorzowie.

W uzasadnieniu przyznania nagrody Sekretarz Kapitułu pani Urszula Brożek przeczytała między innymi:
... Kapituła doceniła wieloletnią działalność społeczną Członków Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Tłuchowie na rzecz środowiska lokalnego, a w szczególności:

1.Wniesiony wkład w powstawanie i renowację Miejsc Pamięci Narodowych. Z inicjatywy Kombatantów i przy ich czynnym udziale powstały Pomniki: "Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Gminy Tłuchowo, "Ku czci pomordowanych Polaków przez hitlerowskich zbrodniarzy w miejscowości Źródła oraz Tablice Pamiątkowe w Tłuchowie i w Źródłach.

Ponadto przeprowadzono renowację wymienionych Pomników i Pomnika Powstańców z 1863 roku koło Kościoła w Tłuchowie oraz Pomnika w lesie w Źródłach w miejscu straceń. Wymienione wyżej Miejsca Pamięci Narodowej są hołdem dla tych, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Są miejscem spotkań wielu mieszkańców podczas Świąt Państwowych.

2.Poczynienie starań i sfinalizowanie zakupu sztandaru i umundurowania dla organizacji kombatanckiej, Członkowie Koła biorą aktywny udział w życiu Gminy. Są żywą lekcją historii dla młodych pokoleń, którą przekazują podczas spotkań w szkołach prowadzonych przez Gminę Tłuchowo. Cała działalność Kombatantów na terenie Gminy służy kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia...


Nagrodę, zgodnie z jej Reulaminem, wręczył Przewodniczący Kapituły - Wójt Gminy Tłuchowo - Krzysztof Dąbkowski.
Podobnie jak w roku poprzednim, po części oficjalnej, odbył się przegląd kolęd, poprzedzony tanecznym występem najmłodszych Tłuchowiaków z Przedszkola Publicznego w Tłuchowie


Wzorem ubiegłego roku po uroczystości odbyło się kameralne spotkanie członków Kapituły z lauretami nagrody.

Galeria zdjęć


Od początku