Tłuchowianin Roku 2006

      

W dniu 5 stycznia 2007 r. Kapituła Honorowej Nagrody Tłuchowianina Roku wybrała kolejnego laureta.

Tłuchowianinem roku 2006 został Pan Józef Jankowski"

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 4 lutego 2007 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, a poprzedzone zostało mszą świętą odprawioną w naszym parafialnym kościele w intecji samorządkowców, pracowników samorządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy.
Sekretarz Kapitułu pani Urszula Brożek przeczytała uzasadnienie wyboru:
"... Kapituła doceniła wieloletnią działalność społeczną Pana Józefa Jankowskiego na rzecz środowiska lokalnego jako Kapelmistrza Gminno-Parafialnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie.
Orkiestra ta powstała w 1973 roku - natomiast Pan Józef Jankowski samodzielnym opiekunem Orkiestry jest od 1994 roku.
Z mozołem i trudem, krok po kroku, Pan Józef Jankowski budował dzisiejszy wizerunek naszej Orkiestry.
Dzięki swojemu uporowi i wytrwałości oraz miłości do muzyki potrafił przezwyciężyć wszelkie trudności i z powodzeniem kontynuować pracę swoich poprzedników.
.... Tylko prawdziwy pasjonat potrafi nie zrażać się trudnościami i realizować wyznaczone cele. Niezwykły dar i umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi o podobnych zainteresowaniach jest najwyższą wartością. Trzon orkiestry stanowią dzieci i młodzież, którą Pan Józef uczy, wychowuje i rozwija muzycznie.
Młodzi członkowie orkiestry mają w osobie Kapelmistrza doskonały żywy przykład jak być obowiązkowym i życzliwym dla innych i jak ważna jest w osiąganiu celu - pracowitość i odpowiedzialność.
Orkiestra uświetnia uroczystości parafialne, święta państwowe i okolicznościowe w gminie i w powiecie. Należy zaznaczyć, że działalność Orkiestry zatoczyła już krąg ogólnopolski: Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta z Tłuchowa koncertowała w Sanktuarium Maryjnym: w Skępem, Licheniu i na Jasnej Górze.
Kapituła uznała, że zasługi Pana Józefa Jankowskiego w rozsławianiu dobrego imienia naszej Gminy pretendują Go do zaszczytnego tytułu - Tłuchowianin Roku 2006"

Nagrodę wręczył Przewodniczący Kapituły - Wójt Gminy Tłuchowo - Krzysztof Dąbkowski, w towarzystwie księdza proboszcza Andrzeja Zakrzewskiego (pomysłodawcy nagrody) oraz Pani Urszuli Brożek.Od poprzedniego roku, tradycją stało się, że przy okazji wręczania nagrody "Tłuchowianina roku", ksiądz proboszcz A. Zakrzewski przyznaje również, ufundowaną przez siebie, nagrodę "Srebrnego pióra". Pierwszymi laureatami tej nagrody, w 2005 roku, zostały redakcje naszych gminnych gazet "Tłuchowiak" i "Apostoł", a nagrody odebrali redaktorzy naczelni - Marta Chyczewska i Radosław Różycki

Za rok 2006 nagrodę "Srebrnego pióra" otrzymała pani redaktor Anna Górniak za promowanie Gminy Tłuchowo w tygodniku "Niedziela Płocka".
Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć występów artystycznych.
Zaprezentowała się oczywiście Orkiestra pod batutą Laureata,
a później występowały uzdolnione dzieci i młodzież naszych tłuchowskich szkół.

Tak jak w poprzednich latach, po uroczystości odbyło się kameralne spotkanie członków Kapituły z lauretem nagrody.

Galeria zdjęć


Od początku