Tłuchowianin Roku 2007

       Na posiedzeniu Kapituły w dniu 18 grudnia 2007 roku w głosowaniu tajnym wybrano zdobywcę Honorowej Nagrody "Tłuchowianin Roku 2007".

Laureatem Honorowej Nagrody "Tłuchowianin Roku 2007" został Pan Roman Jan Meller.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 27 stycznia 2008 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, a poprzedzone zostało mszą świętą odprawioną w naszym parafialnym kościele w intecji samorządkowców, pracowników samorządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy.

Wszystkich, bardzo licznie zgromadzonych, gości powitała i poprowadziła całą uroczystość Pani Marta Kowalska.

Następnie głos zabrała Sekretarz Kapitułu pani Urszula Brożek, która ogłosiła zwyciężcę i przeczytała uzasadnienie wyboru:

"... Kapituła doceniła wieloletnią działalność zawodową i społeczną Pana Romana Jana Mellera, gdyż Pan Meller to nie tylko nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń Tłuchowian ale przede wszystkim SPOŁECZNIK.

Od pierwszych lat swojej pracy zawodowej angażował się w prowadzenie drużyn harcerskich. Organizował biwaki i inne formy wypoczynku zimowego i wakacyjnego dla dzieci szkolnych.
Przez całe życie zawodowe przygotowywał uroczystości dla społeczności szkolnej i dla środowiska lokalnego dbając o ich wydźwięk patriotyczny i wysoką wartość artystyczną.
Utworzył chór szkolny, który przez wiele lat był artystyczną wizytówką szkoły - uczestnicząc w różnych przeglądach chórów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a nawet centralnym.
W ostatnich latach objął opiekę nad chórem nauczycielskim "Gloria", który prowadzi społecznie. Wyszukuje dla niego odpowiedni repertuar i systematycznie przeprowadza próby.
Również społecznie prowadzi drugi chór - chór "VENA"", którego członkami są Seniorzy. Wiele czasu, serca, cierpliwości oraz pracy wkłada w jego istnienie. Chóry występują na różnych uroczystościach lokalnych dobrze służąc swojemu środowisku. Obsługują i uświetniają uroczystości parafialne, święta państwowe i okolicznościowe w gminie i poza jej terenem.

Kapituła uznała, że zasługi Pana Romana Jana Mellera w rozsławianiu dobrego imienia naszej Gminy pretendują Go do zaszczytnego tytułu - "Tłuchowianin Roku 2007"


Nagrodę wręczył, jak co roku, Przewodniczący Kapituły - Wójt Gminy Tłuchowo - Krzysztof Dąbkowski.
Bardzo miłym akcentem był występ chórów GLORIA i VENA, które zaśpiewały specjalnie na tę okazję "ułożone" przez siebie, na cześć laureta, piosenki, a chwilę później - razem - chóralne "Sto lat".
Tradycją stało się, że przy okazji wręczania nagrody "Tłuchowianina roku", przyznawana jest również nagroda "Srebrnego pióra".

Za rok 2007 nagrodę "Srebrnego pióra" otrzymała Pani Jolanta Młodecka, redaktorka "Gazety Kujawskiej".
Pani Jolanta Młodecka jest autorką wielu artykułów o naszej gminie.
Artkułów życzliwych ale i pełnych obiektywizmu, w których pokazuje wszystkim czytelnikom "Gazety Kujawskiej" nasze "codzienne" życie, nasze zalety i wady, to co nam się udaje i z czego jesteśmy dumni, jak również to z czym mamy problemy i kłopoty.
Za ten obiektywizm i życzliwość dziękujemy!Gwiazdą tegorocznej uroczystości była Pani Krystyna Giżowska - piosenkarka, której piosenki śpiewa już kilka pokoleń Polaków.
Niekwestinowana kultura sceniczna i spontaniczna żywiołowość arystki porwała do współnej zabawy całą zgromadzoną publiczność.
Stare, znane przeboje, takie jak "Nie było ciebie tyle lat", czy "W drodze do Fonteinblou" śpiewali wszyscy...., a sala Gminnego Ośrodka Kultury wypełniona była tego dnia do ostatniego miejsca.


Ostatnim akcentem uroczystości było kameralne spotkanie członków Kapituły z lauretem nagrody.Galeria zdjęć


Od początku