Tłuchowianin Roku 2008

       Na posiedzeniu Kapituły w dniu 11 grudnia 2008 roku w głosowaniu tajnym wybrano zdobywcę Honorowej Nagrody "Tłuchowianin Roku 2008".

Laureatem Honorowej Nagrody "Tłuchowianin Roku 2008" został Pan Stanisław Wyczałkowski.
Kapituła doceniła wieloletnią działalność społeczną Laureata na rzecz rozwoju Sportu w Gminie Tłuchowo, a w szczególności w zakładaniu i prowadzeniu Klubów Piłkarskich.

Miłość Pana Wyczałkowskiego Stanisława do piłki nożnej trwa od wczesnych lat szkolnych i zaowocowała założeniem Ludowego Zespołu Sportowego w rodzinnej miejscowości - Turza Wilcza.
Od 1992 roku, do chwili obecnej, pasję swą realizuje z powodzeniem w Gminnym Zespole Sportowym - "Tłuchowia", przy którym z jego inicjatywy powstały drużyny piłkarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej a także osób studiujących i pracujących.

Działalność społeczną Pana Wyczałkowskiego Stanisława i zamiłowanie do piłki nożnej doceniła nie tylko Kapituła ale przede wszystkim członkowie Tłuchowskiego Klubu Sportowego i powierzyli mu w 2002 roku odpowiedzialną funkcję Prezesa Klubu.

Jego działalność doceniona została również przez Polski Związek Piłki Nożnej, który uhonorował Go Złotą Odznaką PZPN.

Jako prawdziwy pasjonat posiada niezwykły dar i umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi o podobnych zainteresowaniach, z którymi wspólnie realizuje założenia Klubu i szeroko włącza się w życie społeczne Gminy.

Działalność Pana Wyczałkowskiego przenosi się również na tereny gmin powiatu lipnowskiego w ramach towarzyskich turniejów sportowych - czym przyczynia się do promocji Gminy Tłuchowo.

Pan Wyczałkowski Stanisław wraz z członkami Klubu organizuje turnieje sportowe dla różnych grup wiekowych, a także jest współorganizatorem masowych imprez gminnych takich, jak: Dni Tłuchowa, Dożynki Gminne, które są stałym elementem życia społeczności tłuchowskiej.

Kapituła uznała, że Pan Stanisław Wyczałkowski zasłużył na tytuł "Tłuchowianin Roku 2008".

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w naszym Gminnym Ośrodku Kultury. Jak zwykle wszystkie miejsca na sali były zajęte.
Na widowni zasiedli głównie mieszkańcy gminy Tłuchowo, ale również i sąsiednich gmin.
Naszą uroczystość zaszczycił również swoją obecnością Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Lenz - znany pasjonat futbolu, piłkarz drużyny parlamentarzystów polskich, który wręczył naszemu laureatowi pamiątkową piłkę.

Razem z nagrodą "Tłuchowianina roku", wręczana jest również , nagroda "Srebrnego pióra".

Za rok 2008 nagrodę "Srebrnego pióra" otrzymały dwie nauczycielki tłuchowskiego gimnazjum Pani Edyta Gąsiorowska i Marzanna Grudnicka-Sławińska autorki publikacji "OJCZYZNĄ MOJĄ JEST DOM - Gmina Tłuchowo w wierszu i na fotografii".
Jest to album fotografii ciekawych miejsc i zjawisk autorstwa Pani Marzanny Grudnickiej-Sławińskiej wzbogaconych o poezję uczniowską.
Galeria zdjęć


Od początku