Tłuchowianin Roku 2010


     Na posiedzeniu Kapituły w dniu 10 grudnia 2010 roku w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano zdobywcę Honorowej Nagrody "Tłuchowianin Roku 2010"

Laureatem Honorowej Nagrody został Pan Ryszard Dąbkowski

"Kapituła doceniła wieloletnią działalność społeczną Pana Ryszarda Dąbkowskiego na rzecz środowiska lokalnego, jako organizatora czynów społecznych, jednego ze współorganizatorów Jednostki OSP w Tłuchówku oraz wielorakich działań podejmowanych przez Druha dla wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy Tłuchowo po objęciu przez Niego funkcji Gminnego Komendanta Związku Ochotniczych Straży pożarnych, którą sprawuje od roku 1973 do chwili obecnej.

Od 1973 roku krok po kroku przy wielkich oporach i wbrew ówczesnym przepisom zmierzał do wybudowania remizy strażackiej w Tłuchówku.

W roku 1979 rozpoczął realizację swojego planu odnośnie budowy remizy i różnymi drogami zaczął gromadzić fundusze na zakup materiałów budowlanych. Wymagało to wielu zabiegów i wytrwałości, ponieważ okres społeczno-polityczny w kraju nie sprzyjał wtedy takim działaniom.

W 1981 roku 31 maja cel został osiągnięty gdy dokonano oficjalnie otwarcia remizy, która stała się ośrodkiem życia kulturalnego nie tylko dla rodzinnej wsi Tłuchówek, ale i okolicznych miejscowości.

Już w czerwcu 1984 roku w wybudowanej remizie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru, który jednostka OSP w Tłuchówku otrzymała od społeczeństwa w dowód uznania za całokształt pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Wiele zasług ma Pan Ryszard Dąbkowski, gdy chodzi o właściwą prezentację Jednostki OSP w Tłuchówku. Zadbał o wizerunek druhów pozyskując środki na zakup jednolitego umundurowania organizacyjnego.

Laureat jest ciągle aktywny i udziela się, jako Komendant Związku Ochotniczych Straży Pożarnych organizując zawody pożarniczo- sportowe dbając w ten sposób o sprawność bojową jednostek. W ramach współpracy między gminami a naszym ks. Dziekanem, co roku organizuje się Zamyślenia Strażackie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Prowadzi to do integracji wewnątrz samych jednostek jak i życia między społecznościami sąsiednich gmin naszego województwa i województwa mazowieckiego. Na tych uroczystościach bywa ponad 30 sztandarów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Straże pod komendą Druha Dąbkowskiego czynnie uczestniczą w uroczystościach państwowych i gminnych jak:
3 Maja, 11 Listopada, Dni Tłuchowa i Dożynki Gminne.

Pan Ryszard Dąbkowski to nie tylko Strażak, ale również działacz na innych płaszczyznach życia społecznego.

Przez wiele lat był radnym gminnym. Był organizatorem miejscowej ludności do realizacji zadania, jakim było wybudowanie drogi bitej przez wieś Tłuchówek oraz innych przedsięwzięć.

Kapituła uznała, że działania i zasługi Pana Ryszarda Dąbkowskiego pretendują Go do zaszczytnego tytułu "Tłuchowianin Roku 2010"W czasie niedzielnej uroczystości przyznano również nagrodę "Srebrne pióro 2010", ufundowaną przez ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, której laureatką została Pani Aneta Sosińska z Tłuchowa.


Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć tutaj.