Tłuchowianin Roku 2011


Na posiedzeniu Kapituły w dniu 15 grudnia 2011r. w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano Tłuchowianina Roku.

Laureatem Honorowej nagrody Tłuchowianin Roku 2011 został Pan Tomasz Woźnicki.
Kapituła doceniła Jego wieloletnią pracę zawodową, społeczną postawę, etykę, osobowość i wkład w rozwój Gminy Tłuchowo.


Pan Tomasz Woźnicki to pierwszy Naczelnik Gminy Tłuchowo po jej powstaniu w dniu 01 stycznia 1973 roku i Pierwszy Wójt tejże Gminy po utworzeniu samorządu terytorialnego w 1990 roku.
W sposób trwały zapisał się w historii Gminy i Powiatu Lipnowskiego, nie tylko jako organizator struktur administracyjnych, ale przede wszystkim jako dobry gospodarz.
W latach 1973-1990, w trudnym okresie społeczno - politycznym, sprawując funkcję Naczelnika Gminy jako terenowy organ administracji państwowej zmagał się z tendencją uspołecznienia własności prywatnej - chronił indywidualne gospodarstwa rolne przed komasacją. Dbał o poprawę warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę połączeń komunikacyjnych, meliorację i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Szukał rozwiązań poprawiających warunki funkcjonowania takich jednostek jak szkoły i straże poprzez zakładanie Społecznych Komitetów inicjujących rozbudowę np. szkoły w Tłuchowie, strażnic i remiz na terenie całej Gminy.
Z Jego inicjatywy powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i dzięki temu późniejsze prace nad jej rozbudową stały się faktem.
Po przejściu na emeryturę kontynuuje pracę społeczną.
Przez trzy kadencje był Radnym powiatowym wykonując również funkcję Członka Zarządu Powiatu Lipnowskiego. Zdecydowanie poparł inicjatywę Radnych Powiatu w kwestii oddłużenia Szpitala w Lipnie, co przyczyniło się do poprawy warunków leczenia chorych, także mieszkańców naszych okolic. Aktywną postawę wykazał również w dążeniu do zmodernizowania odcinków drogi powiatowej leżącej na terenie naszej Gminy, a dotyczy to drogi: Marianki- Koziróg Leśny - Małomin - Kamień Kmiecy. Z wielką rozwagą popierał zadania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania szkół powiatowych w: Lipnie, Skępem i Dobrzyniu nad Wisłą.

Nadal jest Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tłuchowie, który dba o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i aktywnie włącza się w życie społeczne Gminy.
Kapituła uznała, że te wielorakie działania Pana Tomasza Woźnickiego są przesłaniem do nadania Mu zaszczytnego tytułu Tłuchowianina 2011 Roku.


Tradycyjnie, częścią uroczystości było również wręczenie nagrody "srebrnego pióra". Tym razem laureatką zostałą Pani Agnieszka Dyszkiewicz - redaktorka parafialnej gazetki APOSTOŁ.