Tłuchowianin Roku 2012


Na posiedzeniu Kapituły w dniu 13 grudnia 2011r. w głosowaniu tajnym wybrano Tłuchowianina Roku 2012.

Kapituła przyznała ten zaszczytny tytuł Panu Lechowi Wałęsie - Prezydentowi Rzeczypospolitej z lat 1990 - 1995, laureatowi wielu prestiżowych nagród, w tym Pokojowej Nagrody Nobla.

W uzasadnieniu nagrody czytamy: "Pan, Panie Prezydencie, jest człowiekiem czynu, osobą o wielkiej charyzmie, postacią rozpoznawalną nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale na całym świecie.
Pana życiorys świadczy o sile charakteru i jest dowodem na to, że nie ważne jest skąd przychodzimy, ale z jaką pasją, uporem i zaangażowaniem przystępujemy do realizacji wielkich zadań.
W czasie sprawowania Prezydentury znalazł Pan czas, by odwiedzić rodzinne strony w towarzystwie swoich Ministrów, zachęcając współrodaków do przedsiębiorczości i zmian dla dobra Polski. Pana czyny, słowa i postawa wyrażają miłość do Polski i uczą Patriotyzmu nas wszystkich.
Zaszczyceni jesteśmy, że Prezydent Polski i Laureat Pokojowej Nagrody Nobla pochodzi z naszej małej Ojczyzny - z Gminy Tłuchowo, a Honorowa Nagroda Tłuchowianin Roku 2012 to dar serca od "swoich", którzy dumni są z Wielkiego Rodaka."


Odbierając pamiątkową statuetkę przedstawiającą wyrastające ze środka Polski drzewo, które przeobraża się w ludzką postać trzymającą w swoich ramionach biało czerwoną flagę, Prezydent nie krył wzruszenia. Wspominając początki swojej wyboistej, politycznej drogi powrócił do dziecięcych i młodzieńczych lat spędzonych w tej gminie.Tradycyjnie, częścią uroczystości było również wręczenie nagrody "srebrnego pióra".
Laureatami nagrody zostali Anna Tłuchowska - nauczycielka w szkole podstawowej, współredaktorka parafialnego "Apostoła", Tłuchowskich Zeszytów Historyczno - Społecznych oraz redakcja Płockiego Gościa Niedzielnego - za promowanie wydarzeń gminnych i parafialnych na łamach tygodnika katolickiego, nagrodę odebrał redaktor naczelny ks. Włodzimierz Piętka.Ostatnim akcentem uroczystości była krótka część artystyczna, w której w formie monologów przeplatanych piosenkami i poezją, na tle autentycznych slajdów - zdjęć, przypomniano najważniejsze fakty z życia laureata.
Na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, Chór Nauczycielski Gloria oraz Szkoła Muzyczna Yamacha.

Galeria zdjęć


Od początku