Tłuchowianin Roku 2013


26 stycznia, już po raz dziesiąty, Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku". Podczas uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie nagrodę otrzymały "tłuchowskie" kobiety - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich "Jagna" z Tłuchowa. Najstarszego koła działającego na terenie naszej gminy.

Kapituła przeanalizowała historię powstania Koła i jego działania na rzecz społeczności lokalnej i promocji Gminy w środowisku, poza jej granicami a nawet w całym kraju.

Początkowo było to Gminne Koło Gospodyń Wiejskich i powstało jako nieformalna grupa kobiet działających w Gminie Tłuchowo w celu integracji lokalnej społeczności. Było to w roku 2003.

W maju 2008 roku Gminne Koło Gospodyń Wiejskich zostało zarejestrowane pod nazwą Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich JAGNA.
Kapituła doceniła zaangażowanie kobiet w organizację Stowarzyszenia, jego wielopłaszczyznową działalność i konsekwencję w dążeniu do budowy i popularyzacji wizerunku Koła i Gminy.

Koło JAGNA jest bardzo aktywne. Bierze udział we wszystkich uroczystościach lokalnych oraz poza lokalnych. Na szczególną uwagę zasługuje udział w dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na których Koło prezentuje swoje produkty kulinarne, a przede wszystkim piękne, pomysłowe i precyzyjnie wykonane wieńce dożynkowe.
Działania podejmowane przez członkinie Koła mają na celu kultywowanie i odtwarzanie tradycji kulinarnych, by ocalić od zapomnienia ich smak i wygląd oraz przekazać młodym pokoleniom wiedzę i sposób ich wytwarzania.

Za produkty takie jak: pączki ziemniaczano - dyniowe, kiełbasa dworska, zupa i przetwory z dyni, potrawy z faćki oraz gugiel z mięsa gęsi Koło zajęło czołowe miejsca i otrzymało nagrody rzeczowe w organizowanych na szczeblu wojewódzkim i krajowym konkursach kulinarnych, a pączki ziemniaczano - dyniowe zostały wpisane na listę produktów regionalnych i tradycyjnych dla regionu Ziemi Dobrzyńskiej.
Za tę kulinarno - dydaktyczną pracę na rzecz kultury i tradycji regionu Koło otrzymało najwyższe z możliwych w tej dziedzinie wyróżnienie w Polsce tj. "Klucz do Polskiej Spiżarni". Za kultywowanie i odtwarzanie polskiej tradycji nagrodę tę wręczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podczas Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu we wrześniu 2013r . Dwie członkinie Koła zostały wtedy laureatkami Perły 2013.
Koło JAGNA współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tłuchowie w formie prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży mających na celu naukę pieczenia i przygotowywania różnorodnych potraw.
Mimo licznych obowiązków domowych Panie znajdują czas na wspólne spotkania i podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach i wystawach. Reprezentują nie tylko siebie, ale przede wszystkim własną Gminę, Powiat, Województwo i Region.

Kapituła uznała, że Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich JAGNA w Tłuchowie jest ambasadorem Gminy oraz polskich tradycyjnych i nowoczesnych smaków i zasługuje na tytuł "Tłuchowianin Roku 2013".


Tradycyjnie fundator ks. Andrzeja Zakrzewskiego wręczył również nagrodę Srebrne Pióro, przyznawaną tym, którzy promują gminę i parafię.
Tegoroczną nagrodę odebrały: Beata Stawska - redaktorka gazety parafialnej Apostoł i lokalnych publikacjach książkowych oraz Hanna Listkowska - za redagowanie strony internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuchowie.

Część rozrywkową uroczystości wypełnił koncert zespołu Trzy Korony, założonego wiele lat temu przez Krzysztofa Klenczona, autora największych przebojów Czerwonych Gitar.

Galeria zdjęć


Od początku