Tłuchowianin Roku 2014Kapituła zebrała się w dniu 18 grudnia 2014 roku.
W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków i w głosowaniu tajnym większością głosów wybrano laureata tej nagrody - "Tłuchowianinem Roku 2014" został Pan Tadeusz Wyrostkiewicz

W uzasadnieniu nagrody czytamy: "Kapituła doceniła wieloletnią działalność zawodową i społeczną Pana Tadeusza Wyrostkiewicza, bo to nie tylko nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń Tłuchowian, który w placówkach oświatowych przepracował 44 lata ale również społecznik.
W latach 1975 - 1978 jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zorganizował dwa zespoły muzyczne i chór, a także był inicjatorem i organizatorem pierwszych w rejonie zabaw dyskotekowych.
Od pierwszych lat swojej pracy zawodowej angażował się w prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Prowadzone przez niego kółko chemiczne skupiało uczniów o określonych zainteresowaniach, a uzyskiwane wyniki dawały im możliwość uczestnictwa w olimpiadach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Wyniki pracy Pana Wyrostkiewicza oceniane były przez władze oświatowe jako najwyższe. Otrzymywał za nie nagrody Ministra Oświaty i Wychowania oraz Kuratora Oświaty, odznaczony został także Złotym Krzyżem Zasługi.
W latach 1979 - 1988 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mysłakówku, następnie Zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół w Tłuchowie i Inspektorem Oświaty w Urzędzie Gminy.
Zawsze naczelnym Jego zadaniem była troska o dobro dzieci i młodzieży oraz bazę i wyposażenie placówek oświatowych.
Pan Wyrostkiewicz to nie tylko nauczyciel z wielkim dorobkiem dydaktycznym, ale również innowator wszelkich nowinek technicznych. Współorganizował pierwszą pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Tłuchowie, a następnie w Gimnazjum w Tłuchowie.
Jako pierwszy z nauczycieli naszej Gminy zdobył Certyfikat uprawniający do szkolenia informatycznego i przeprowadził społecznie takie szkolenie dla 20 - tu nauczycieli.
Wielką pracę, pomysłowość i zaangażowanie włożył Pan Wyrostkiewicz w wykonanie projektu logo szkoły i projektu sztandaru tłuchowskiego gimnazjum.
Po przejściu na emeryturę, od roku 2008 - zaangażował się w działalność zespołu "Tłuchowianie". Tej pracy poświęca się bez reszty, jest bardzo aktywnym członkiem. Wraz z zespołem koncertuje po całej Polsce przybliżając mieszkańcom różnych miejsc folklor naszego terenu i rozsławiając dobre imię Gminy Tłuchowo.
Pan Wyrostkiewicz szuka, gromadzi i przygotowuje teksty piosenek oraz opracowuje je muzycznie dla potrzeb zespołu. Pięknie dokumentuje pracę zespołu "Tłuchowianie" w postaci obrazkowej kroniki zespołu - robiąc kolorowe zdjęcia miejsc, w których zespół koncertuje.
Ponadto Pan Tadeusz Wyrostkiewicz czynnie włączył się w działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tłuchowie.
Kapituła uznała, że zasługi Pana Tadeusza Wyrostkiewicza pretendują Go do zaszczytnego tytułu - "Tłuchowianin Roku 2014."


Jak co roku, częścią uroczystości było również wręczenie nagrody "srebrnego pióra".
Laureatami nagrody zostali Edyta Gąsiorowska za promowanie wydarzeń parafialnych i gminnych na łamach prasyi stronie internetowej parafii Tłuchowo i Radosław Różycki redaktor parafialnego "Apostoła" i strony internetowej.
Podczas uroczystej gali miało miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie. Wójt Gminy wręczył naszemu młodemu motoparalotniarzowi Wojtkowi Bógdał - medaliście Mistrzostw Polski, Europy i Świata śmigło do motolotni z życzeniami dalszych sukcesów sportowych.Ostatnim akcentem uroczystości był występ znanego ze scen całej Polski kabaretu Koń Polski. Doskonale wszystkim znani Marian i Hela swoimi skeczami zakończyli tegoroczną galę.Galeria zdjęć


Od początku