Przydrożne kapliczki


W czasie II wojny światowej w 1940 roku Niemcy zniszczyli prawie wszystkie przydrożne krzyże i figury.
Zachowały się jedynie dwie figury w parafii, które uniknęły tego losu.


Jedną z nich jest figura Matki Boskiej w miejscowości Kobukowo, wybudowana w 1898 roku w przydworskim parku na wysokim, malowniczym brzegu rzeki Skrwy, przez ówczesnych właścicieli majątku ziemskiego Ludwika i Marię Rokickich.
Figury nie pozwolił zniszczyć niemiecki administrator majątku.

Druga z kapliczek znajduje się w miejscowości Podole.
Obroniła się ona przed zniszczeniem swoją solidną, murowaną konstrukcją.
Po dzień dzisiejszy widać na niej ślady po bezskutecznych uderzeniach młotów próbujących ją zniszczyć.Ciekawą historię posiadają dwie przydrożne kapliczki (krzyże), oba w miejscowości Mysłakowo - gmina Tłuchowo, ale sąsiednia parafia w Ligowie.

Pierwszy z nich pochodzi z XIX wieku.
Tablica umieszczona na kamiennej podstawie zawiera napis: "Fundatorka Izabela Goćkowska prosi o błogosławieństwo Boże rok 1889"

Wedłu relacji okolicznych mieszkańców krzyż uniknął losu zniszczenia dzięki przezorności właściciela.
Uprzedzony o losie przydrożnych kapliczek, zdemontował krzyż. Metalowy odlew krzyża i tablica zostały zdjęte z kamiennej podstawy i przechowywane przez okres okupacji w gospodarstwie Czesława Wolskiego w pobliskich Źródłach. Natomiast kamienna podstawa została zakopana na miejscu swego ustawienia, gdzie przeleżała w ziemi do końca wojny
Po wojnie figurka została zmontowana na nowo.


Podobnie kapliczka (krzyż), który zbudował w 1926 roku na swojej ziemi Jan Iskra, wczasie okupacji rozebrana i schowana, została po wojnie postawiona na nowo.


W miejscowości Suminek znajduje się podwójny krzyż drewniany pochodzący z 1920 roku. Tego typu krzyże, potocznie zwane "krzyżami cholerycznymi", świadczą o panującej w ówczesnych czasach na tych terenach epidemii cholery.