Gminno - parafialna orkiestra dęta

Założycielem i pierwszym kapelmistrzem tłuchowskiej orkiestry dętej był tutejszy organista - pan Kazimierz Grzywiński.

Rozpoczynając w marcu 1973 roku pracę w tłuchowskiej parafii miał on ogromne marzenie - stworzenia parafialnej orkiestry, co spotkało się z aprobatą i przychylnością ówczesnego proboszcza ks. Chrzanowskiego.
Wraz z miejscowym muzykantem- panem Jerzym Łukaszewskim, rozpoczęli nabór okolicznych muzykantów.
Stworzono sześcioosobową orkiestrę, która natychmiast rozpoczęłą swoje próby. Pierwszy skłąd orkiestry:
  • Hieronim Chrabąszczewski
  • Leszek Krasiński
  • Jerzy Łukaszewski
  • Lucjan Malankowski
  • Jan Grzywiński
  • Kazimierz Grzywiński
Po raz pierwszy orkiestra zagrała w czasie rezurekcyjnej procesji a następnie mszy świętej w wielkanocny poranek 22 kwietnia 1973 roku.

Pierwszy występ spotkał się z ogromną życzliwością i zainteresowaniem.
Orkiestra powiększała grono swych członków.
Jednym z większym problemów było wówczas zdobycie instrumentów muzycznych, ale energia i determinacja organisty, księdza proboszcza i samych muzyków pozwalała jakoś pokonać wszystkie trudności.
Na uroczystości peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Czętochowskiej 3 paździrnika 1976 roku orkiestra wystąpiła już w składzie 21 osobowym.

W tamtym czasie orkiestra była zapraszana do sąsiednich parafii, uczestniczyła wiele spotkań i uroczystości.
W 1978 roku orkiestra, pod patronatem Domu Kultury w Tłuchowie, wzięła udział w wojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych we Włocławku - zajmując II miejsce.

W orkiestrze następowała stałą, naturalna zmiana kadr. Jedni odchodzili, na ich miejsce przychodzili następni.

Stały rozwój orkiestry osłabł, kiedy jej założyciel - pan Kazimierz Grzywiński, zmienił miejsce pracy.
Odszedł z Tłuchowa do Sierpca, gdzie po dzień dzisiejszy pełni funkcję organisty.

Po tym fakcie, przez pewien okres nie było w parafii Tłuchowo stałego organisty.
Orkiestra sporadycznie zbierała się na prośbę księdza proboszcza Lubczyńskiego i grała na ważniejszych kościelnych uroczystościach, przećwiczone wcześniej pieśni.

Próbę odbudowania tardycji orkiestry podjął nowy organista - pan Wiesław Ruciński. Próba udała się i orkiestra, pod jego batutą, zaczęła znów brać czynny udział w życiu parafii.

Jednakże, kiedy pan Ruciński przestał być organistą, nad orkiestrą znów zaczęły gromadzić się czarne chmury.

W początkach lat 90 - tych faktyczne kierownictwo orkiestry przejął jeden z jej członków - pan Józef Jankowski.
Pan Jankowski rozpoczął bardzo aktywną pracę szkoleniową z młodzieżą.


Pod jego kierownictwem orkiestra nieco zmieniła swój charakter - włączyła do swego repertuaru, oprócz dotychczasowych pieśni typowo kościelnych, wiele innych. To dzięki jego uporowi i energii orkiestra w bardzo odmłodzonym składzie przetrwała, już jako "Gminno - parafialna orkiestra dęta", po dzień dzisiejszy i bierze aktywny udział w życiu zarówno parafii, jak i całej gminy.

Doceniła to Kapituła Honorowej Nagrody Tłuchowianina Roku, przyznając mu tytuł Tłuchowianina roku 2006.

Nie ma uroczystści, czy to kościelnej, czy państwowej, czy też lokalnej, w czasie której nie słychać by było wykonywanych przez nią utworów.
Orkietra funkcjonuje i utrzymuje się obecnie dzięki pomocy ze strony Urzędu Gminy Tłuchowo, a jej próby odbywają się w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury.