Szkoła Podstawowa w Borowie


Jednoklasowa szkoła w Borowie powstała w 1926 r. Mieściła się ona w wynajętej izbie w domu Józefa Poksińskiego. Uczył nauczyciel Lewandowski, a później Dionizy Wierzbiański.
Po wybudowaniu w roku 1938 r. remizy strażackiej OSP, szkołę przeniesiono do jej pomieszczeń. Uczyła tu aż do wybuchu wojny nauczycielka Tomaszewska.

Po wojnie w 1945 r. praca szkoły została wznowiona. Pierwszym nauczycielem i organizatorem szkoły po wojnie był M. Maudygrał. Szkoła mieściła się w tym samym budynku.

W 1946 r. kierowniczką szkoły została A. Zaćmińska, a później Czesław Głowacki.
W 1949 r. kierownikiem szkoły został Zdzisław Wiśniewski, a po nim w 1953 Władysław Brudnicki.

Szkoła działała jako szkoła czteroklasowa.
Większość dzieci z Borowa, po skończeniu klasy czwartej, kontynuowała naukę w szkole w Chalinie, a część w Turzy Wilczej.

W 1972 r. kierownikiem szkoły został Eugeniusz Lenczkiewicz, a w roku 1973 - Czesław Sochocki.

W 1978 r. szkoła w Borowie została zlikwidowana. Dzieci były dowożone do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuchowie.

Dowożenie dzieci, szczególnie najmłodszych, było kłopotliwe i uciążliwe. Rodzice nie ustawali więc w staraniach o ponowne otwarcie szkoły.
We wrześniu 1982 r. szkoła z klasami 0-III została otwarta.

Obecnie szkoła od wielu lat nie działa.
Budynek kupiła od gminy ostatnia nauczycielka szkoły pani Anna Wisniewska.