Szkoła Podstawowa w Jasieniu


Zanim powstała w 1925 r. szkoła powszechna w Jasieniu, istniała wcześniej szkoła dla kolonistów niemieckich w Rumunkach Jasieńskich - Sadkach. Uczył tam nauczyciel Cabel, który był również pastorem w ewangelickim kościele.

Starania mieszkańców Jasienia o powstanie szkoły przyniosły sukces, kiedy to jeden z mieszkańców - Wincenty Madejczyk, wybudował nowy dom i wydzierżawił jedną obszerną izbę na potrzeby szkolne.
Szkołę organizował nauczyciel Kacprzak.
W 1926 r. kierownikiem jednoklasowej szkoły został Witold Prejs.
W następnych latach szkoła mieściła się w domu Jana Kowalskiego, a następnie Adama Śniegockiego.
W 1932 szkołę przeniesiono do domu Ignacego Kijewskiego. Znajdowały się tam dwie izby lekcyjne, a na górze mieszkanie dla nauczyciela. Podniesiony został stopień organizacyjny szkoły. Powstała szkoła pięcioklasowa. Oprócz kierownika pracowała tu nauczycielka Stanisława Bałer, która prowadziła również działalność kulturalną z dorosłymi mieszkańcami wsi.
Założyła ona 16 osobowy chór śpiewaczy, który który oprócz występów we własnej wsi, często śpiewał w kościele parafialnym w Tłuchowie.

Szkołą w domu pana pana Kijewskiego istniała aż do wybuchu wojny w 1939 r.

W czasie okupacji była tu szkołą dla dzieci niemieckich.
Kierownik szkoły Witold Prejs został zamordowany w obozie koncentracyjnym.

Po drugiej wojnie światowej na szkołę przeznaczono dworek po rozparcelowanym majątku ziemskim, położony w przepięknym parku.
Szkołę organizował nauczyciel Kozar - pierwszy kierownik.

W1947 r. kierownikiem szkoły został Franciszek Obuchowicz. Podwyższony został stopień organizacyjny - powstałą siedmioklasowa szkoła podstawowa.

Kolejnymi kierownikami szkoły byli:
 • od roku 1953 - Zdzisław Wiśniewski
 • od roku 1964 - Elżbieta Zyglewska
 • od roku 1966 - Zygmunt Kociołowicz - wprowadzono ósmą klasę
 • od roku 1970 - Kazimierz Kłobukowski W 1978 r. szkołę opóścili ostatni absolwenci ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Jasieniu.
  Od 1 września 1978 r. został obniżóny stopień organizacyjny szkoły. W Jasieniu pozostała szkoła z klasami O-III.
  Uczniowie z klas wyższych zaczęli dojeżdżać do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuchowie.
  Dyrektorem Szkoły został Czesław Sochocki. Później szkoła istniała jeszcze kilka lat jako filia Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, aby całkowicie przestać istnieć 27 lutego 2004 r.

  Obecnie w budynku, który stanowi własność gminy, mieszkają trzy rodziny, a dwa pomieszczenia pozostają we władaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu oraz Rady sołeckiej.