Szkoła Podstawowa w Julkowie


Szkoła w Julkowie powstała w 1959 r. z kalsami I-IV, w prywatnym domu Franciszka Wiśniewskiego.
Organizatorką i nauczycielką była Eufrozyna Stanżewska.

Powstał społeczny komitet dalszej organizacji szkoły.
Inspektorat oświaty w Lipnie przydzielił szkole drewniany budynek - typu barakowego, zwolniony przez szkołę w Hucie Skępskiej, po wybudowaniu tam nowej szkoły.

Budynek rozmontowano i w elementach przewieziono do Julkowa.
Mieściły się w nim 4 izby lekcyjne oraz mieszkanie kierowniczki szkoły.

Rok szkolny w 1960 r. rozpoczęto już w nowym budynku.
Jednocześnie podwyższony został stopień organizacyjny szkoły - powstała siedmioklasowa Szkoła Podstawowa w Julkowie.

W roku 1966 nauka w szkole została wydłużona o jeden rok - wprowadzono klasę ósmą.

W najlepszych latach szkoły uczyło się tu 120 dzieci i pracowało 7 nauczycieli.

W 1975 r. w wyniku realizacji reformy szkolnej i powołania Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuchowie, został obniżony stopień organizacyjny szkoły.
Pozostały tu klasy młodsze I-III, natomiast uczniowie klas IV-VIII zaczęli dojeżdżać do ZSG w Tłuchowie.

W 1979 r. Szkoła Podstawowa w Julkowie została zlikwidowana, a wszystkie dzieci z Julkowa i okolicznych wiosek zaczęły być dowożone do Tłuchowa.

Budynek został przejęty przez Gminę i zamieniony na mieszkania komunalne.
W roku 2005 został on sprzedany mieszkającym tam rodzinom.