Szkoła Podstawowa w Kłobukowie


Szkoła jednoklasowa z klasami I-IV powstaław Kłobukowie w 1962 r. Szkołę zlokalizowano w dworku po rozparcelowanym majątku ziemskim.
Kierowniczką szkoły została Rozalia Gorajek. W szkole obok klasy było mieszkanie nauczycielki.

W 1964 r. kierownikiem szkoły został Andrzej Capała. Uczyło się tu przeciętnie 25 uczniów. Większość dzieci po ukończeniu szkoły (klasy czwartej) kontynuowało naukę w szkole w Turzy Małej.


W 1969 r. kierowniczką szkoły została Józefa Wasilewska.
We wrześniu 1971 r. kierowniczką szkoły została Jadwiga Jałowiec-Bartczak, znana w okolicy poetka i pisarka.

Pięknie usytuowana, na wysokiej skarpie brzegu rzeki Skrwy szkoła, była najdalej wysuniętą na południe placówką oświatową i kulturalną, z której korzystały nie tylko dzieci, ale również całe środowisko.

Szkoła w Kłobukowie funkcjonowała do czasu rozpoczęcia realizacji reformy oświaty i powstania Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuchowie.

Pod koniec czerwca 1975 r. po raz ostatni zabrzmiał w Kłobukowie dzwonek szkolny. Szkoła została zlikwidowana, a jej kierowniczka Jadwiga Jałowiec-Bartczak, została przeniesiona na podobną placówkę, na przeciwległy kraniec gminy, do szkoły w Źródłach.