Szkoła Podstawowa w Kozirogu Rzecznym


Na wniosek mieszkańców Koziroga Rzecznego, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mysłakówku, poczyniło starania o założenie szkoły. Szkoła jednoklasowa, z klasami I-IV została założona we wrześniu 1960 r.. Na szkołe przeznaczony został dworek po rozparcelowanym majątku ziemskim.
W dworku znajdowało się również mieszkanie dla nauczycielki.
Kierowniczką szkoły została Wiesława Kotlarz.
Do szkoły chodziło około 25 dzieci.
PO zakończeniu nauki w IV klasie dzieci kontynuowały naukę w szkołach w Tłuchowie i Mysłakówku, w zależności od miejsca zamieszkania.

Szkoła w Kozirogu Rzecznym funkcjonowała do czerwca 1975 r. do czasu rozpoczęcia reformy szkolnictwa.
Wiesława Kotlarz została przeniesiona do pracy w nowopowołanej Zbiorczej Szkole Gminnej w Tłuchowie.

Obecnie budynek jest własnościa gminy Tłuchowo i znajdują się w nim mieszkania komunalne.