Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tłuchowie


Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tłuchowie założona została w 1961 r. Inicjatorem i organizatorem szkoły, wówczas dwuletniej Szkoły Przysposobienia Rolniczego, był Władysław Kierbedź - ówczesny kierownik szkoły podstawowej.

Kierownikiem SPR był Władysław Kierbedź, przedmiotów ogólnych uczyli nauczyciele ze szkoły podstawowej w Tłuchowie, a przedmiotów rolniczych - dojeżdżający ze Skępego.

Nauka odbywała sie w budynku szkoły podstawowej.
Początkowo nauka odbywała się przez pięć miesięcy w roku, a lekcje zaczynały się po południu, po zakończeniu zajęć w szkole podstawowej.

Od 1965 r. nauka odbywała się w normalnym czasie szkolnym - od września do czerca.

W 1968 r. szkoła została przekształcona w dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą, a jej dyrektorem został Jerzy Gładkowski.
Po przeniesieniu szkoły podstawowej do nowego budynku, budynek po szkole podstawowej - dawny dworek po rozparcelowanym majątku ziemskim, przejęła w posiadanie Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

W 1970 r. dyrektorem ZSR został Antoni Antoszewski. Absolwenci ZSR, oprócz zdobycia zawodu wykwalifikowanego rolnika, mieli również możliwość uzyskania prawa jazdy na ciągnik rolniczy.

W 1976 r. szkoła stała się filią Technikum Rolniczego w Wymyślinie.
Od 1978 r. obowiązki kierownika filii pełnił Mirosław Linkowsk.

W roku szkolnym 1982/83 nauka w ZSR o jeden rok i trwała trzy lata.

W roku 1986 szkoła ponownie uzyskała status szkoły samodzielnej. Funkcję dyrektorki szkoły pełniła Maria Krysztoforska.

1 września 1987 dyrektorem szkoły został mgr Andrzej Rutkowski.
Pod jego kierownictwem szkoła istniała do roku , kiedy to została zlikwidowana. Budynek przeszedł na własność gminy, a następnie został sprzedany prywatnemu inwestorowi.