Szkoła Podstawowa w Trzciance


Szkoła jednoklasowa w Trzciance powstała w 1918 r. Pierwszym organizatorem i nauczycielem był L. Ziółkowski.
Szkoła mieściłą się w domu prywatnym rodziny Wyrzykowskich.
W 1930 r. kierowniczką szkoły została Irena Zataj, która pełniła tą funkcję aż do wybuchu II wojny światowej.
Staraniem mieszkańców wsi w roku 1932 zostałą wybudowana ładna, przestronna, drewniana szkoła, z której mieszkańcy wsi byli dumni.

W czasie okupacji w 1941 r. na polecenie niemeckich władz szkoła została rozebrana i przewieziona do niedalekiej miejscowości Chalin. Tam została postawiona na nowo i służyłą dzieciom niemieckim.

Po wojnie praca szkoły została wznowiona, początkowo w domu prywatnym Tarnowskich, a następnie w świetlicy strażackiej, kierownikiem szkoły był wówczas Zenon Kijewski.

W 1954 r. kierowniczką szkoły została pani Barbara Bromirska, a w budynku świetlicy, obok klasy szkolnej, urządzono mieszkanie dla nauczycielki.

W roku 1965 miało miejsce bardzo szczęśliwe dla mieszkańców Trzcianki wydarzenie.
Mieszkaniec Stanów Zjednoczonych Fred Kaczkowski, wypełniając wolę swej zmarłej żony, emigrantki pochodzącej z Trzcianki, przysłał władzom oświatowym dwa tysiące dolarów na budowę szkoły w Trzciance.
Mieszkańcy zawiązali komitet społeczny, który wspierał działania włądz.
Po dwóch latach budowy stanęła nowa, ładna szkoła. Mieściły się w niej: izba lekcyjna, kancelaria, biblioteka, sala rekreacyjna, mieszkanie dla nauczycielki.

3 września 1967 r. nastąpiło uroczyste oddanie szkoły do użytku.
Oprócz władz powiatowych i mieszkańców, honorowym gościem była siostra darczyńczyni Bronisława Radwańska z Trzcianki.

Miszkańcy wsi bardzo angażowali się w życie swojej szkoły, wspólnie ogrodzili teren, dobudowali ganek i wyłożono chodniki.

W 1975 r., po utworzeniu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuchowie, szkoła w Trzciance stała się jej filią.
W1978 r. obniżony został stopień organizacyjny. Pozostały tu klasy od 0 do III.
W 1983 r. szkoła ponownie uzyskała status samodzielnej placówki.

Z powodu coraz mniejszej liczby uczących się dzieci szkoła została zlikwidowana 31 sierpnia 1999 roku.

Część mieszkalną budynku sprzedano mieszkającym tam lokatorom, natomiast w części "szkolnej" mieszkańcy Trzcianki urządzili kaplicę kościelną.