Szkoła Podstawowa w Turzy Wilczej


Szkoła Powszechna w Turzy Wilczej została założona w 1925 r., w wynajętej izbie w domu Leona Kłobukowskiego.
Organizatorką tej szkoły była nauczycielka - Kojerówna. Później uczył tu Antoni Kutermankiewicz.
W 1927 r. kierownikiem szkoły został Stefan Gralicki., a szkoła przeniesiona została do domu Izydora Kokoszczyńskiego i tu mieściła się aż do wybuchu II wojny światowej.

W czasie okupacji 19 października 1939 r. kierownik Gralicki wraz z innymi nauczycielami został podstępnie wezwany do Lipna i tam aresztowany.
Zginął w obozie koncentracyjnym w Mathausen.

Wkrótce po wojnie, 13 maja 1945 r. praca szkoły została wznowiona.
Na szkołę przeznaczono dworek po rozparcelowanym majątku ziemskim. Kierowniczką szkoły została Leonia Horyńska, która przed wojną była nauczycielką w Tłuchowie.

W 1947 r. kierownikiem został Zenon Pomirski, a w roku 1949 zastąpił go na tym stanowisku Zenon Bigoszewski.

Kolejna zmiana na stanowisku kierownika miała miejsce w roku 1954 - kierownikiem został wtedy Ryszard Wiśniewski, a w roku 1956 Tomasz Ostrowski.

W następnych latach podwyższony został stopień organizacyjny szkoły - powstała szkoła siedmioklasowa.

W 1962 r. rozpoczęła się budowa nowej szkoły, zlokalizowanej przy drodze Tłuchowo - Dobrzyń n/W. Budowa trwała dwa lata.

Nowy rok szkolny 1964/65 rozpoczęto już w nowej szkole. Mieściły się w niej obszerne izby lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna oraz mieszkania dla nauczycieli.

W roku 1966, jak we wszystkich szkołąch podstawowych, naukę przedłużono o jeden rok - wprowadzając ósmą klasę.

W 1975 r. rozpoczęła się realizacja reformy oświaty. Powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Tłuchowie, a stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej w Turzy został obniżony.
W szkole uczyły się klasy I-III. Starsi uczniowie dojeżdżali do ZSG w Tłuchowie.

W 1979 r. szkoła została zlikwidowana - wszystkie dzieci dowożone były do Tłuchowa.

W 1981 r., na skutek ciągłych starań i nacisków ze strony mieszkańców, otwarto na nowo szkołe z klasami O-III. Kierownikiem dalej był pan Ostrowski.

Funkcję kierownika szkoły pełniła jeszcze w późniejszym czasie pani Agnieszka Bógdał.
Szkoła przez pewien czas funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, jednak niż demograficzny i rachunek ekonomiczny zmusiły władze gminne do jej zamknięcia - miało to miejsce 31.08.2003 r

Po zamknięciu szkoły sale lekcyjne zostały podzielone - przeprojektowane na lokale mieszkalne, które następnie sprzedano chętnym. W chwili obecnej cały budynek wraz z przyległym terenem jest już własnością lokatorów, którzy zawiązali wspólnotę mieszkaniową.