Szkoła Podstawowa w ¬ródłach


Szkoła jednoklasowa z klasami I-III powstała w ¬ródłach w 1926 r. Mie¶ciła się ona w domu Chmielewskich, a póĽniej w domu Józefa Wicińskiego.
Kierownikiem szkoły był Antoni Brzeziński.

W 1929 r. zaczęto czynić starania o budowę szkoły. Ważyły się losy lokalizacji szkoły, w ¬ródłach, czy w Mysłakówku?
Wybór padł na Mysłakówko, gdzie przewieziono zgromadzony już w ¬ródłach materiał budowlany.

W ¬ródłach rozpoczęto budowę remizy strażackiej, któr± ukończono w 1931 r.
Do remizy przeniesiona została szkoła. Podwyższono jej stopień organizacyjny - była tu klasa IV i V.

Po wybudowaniu szkoły w Mysłakówku w 1935 r., szkoła ze ¬ródeł została przeniesiona do Mysłakówka.

W 1957 r. szkołę jednoklasow± z klasami I-IV usytuowan± w remizie strażackiej otworzono na nowo.
W 1958 r. kierownikiem szkoły został Longin Chojnicki.

Rozpoczęta została budowa nowej szkoły, któr± ukończono w 1960 r. Kierowniczk± szkoły został± Jadwiga Sulińska.
W 1975 r. kierowniczk± szkoły została Jadwiga Jałowiec-Bartcza, poetka i pisarka.
W 1978 r. , podobnie jak większo¶ć małych szkół, w wyniku reformy o¶wiaty szkoła została zlikwidowana, a dzieci zaczęły chodzić do szkoły w Mysł±kówku.

W roku 1982 na skutek starań mieszkańcó ¬ródeł, po zawieszeniu realizacji reformy szkolnictwa, spowodowanego kryzysem gospodarczym, otworzono na nowo szkołę z klasami 0-III. Szkoł± stała się fili± szkoły w Mysłakówku.

Jednak ci±gle zmniejszaj±ca się liczba dzieci, zmusiła wł±dze gminy do całkowitego zamknięcia szkoły w roku 1998.
Obecnie w budynku dawnej szkoły znajduj± się mieszkania komunalne