Gimnazjum Publiczne w Tłuchowie im. Ziemi Dobrzyńskiej


Gimnazjum w Tłuchowie jest "najmłodszą" placówką oświatową na terenie Gminy Tłuchowo.

Zgodnie z aktem utworzenia Gimnazjum w Tłuchowie z dnia 05 marca 1999r. oraz aktem nadania imienia z dnia 27 marca 2002r. ustalona nazwa używana przez szkołę to "Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie"


Gimnazjum w Tłuchowie powstało na skutek przeprowadzonej reformy szkolnictwa, która to reforma wprowadziła od 1 września 1999 roku sześcioletnie szkoły podstawowe oraz trzyletnie gimnazja. Pierwszym dyrektorem został były dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłakówku - mgr. Kazimierz Winnicki, który pełnił tą funkcję do 31 sierpnia 2016 r.


Od 1 września 2016 roku Gimnazjum weszło w skład Zespołu Szkół w Tłuchowie, którego Dyrektorem jest Pani Halina Opalczewska, a Zastępcą Dyrektora Pani Ewa Łukowska.

W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku następuje stopniowe wygaszanie Gimnazjum.
Ostatnie klasy wygaszanego Gimnazjum funkcjonują w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie.
Więcej informacji znajduje się na Stronie internetowej Gimnazjum.

Kliknij poniższy link
Strona internetowa Gimnazjum w Tłuchowie