Szkoła Podstawowa w Mysłakówku im. Adama Mickiewicza -po 1999 r.


Reforma oświaty przeprowadzona w 1999 r. zmieniła dotychczasowe ośmioklasowe szkoły podstawowe w szkoły sześcioletnie. Zmiana na nastąpiła również w Szkole Podstawowej w Mysłakówku.
Reforma wprowadziła również nowy stopień kształcenia - trzyletnie gimnazja. Dotychczasowy dyrektor szkoły - pan mgr Kazimierz Winnicki podjął pracę jako dyrektor nowoutworzonego Gimnazjum Publicznego w Tłuchowie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu nowym dyrektorem została dotychczasowa nauczycielka szkoły - pani mgr Halina Opalczewska.

W roku 2004 w okresie wakacji udało się dokonać remontu kapitalnego budynku szkoły.
W remontowano zarówno wnętrza, jak i zewnętrzne elewacje oraz dach.
Początek roku szkolnego 2004/2005 dzieci przywitały w całkowicie odnowionych pomieszczeniach, w zupełnie odmienionej szkole.

W wakacje 2004 odbył się również ponowny konkurs - dyrektorem została wybrana ponownie pani mgr Halina Opalczewska

Przy szkole powstały nowoczesne boiska sportowe i place zabaw.

Od 1 września 2016 roku obowiązki Dyrektora pełni Pani Małgorzata KamińskaWięcej informacji znajduje się na Stronie internetowej Szkoły.

Kliknij poniższy link
Strona internetowa SP w Mysłakówku