Szkoła Podstawowa w Mysłakówku im. Adama Mickiewicza -do 1999 r.


Jednoklasowa szkoła powszechna w Mysłakówku powstała w 1922 r., założył ją i prowadził nauczyciel Teodor Kozłowski. Mieściła się w wynajętej izbie w domu Józefa Jankowskiego, a nauka w niej trwała trzy lata.

W 1930 r. staraniem wielu działaczy społecznych, szczególnie Karola Mąkowskiego, rozpoczęto budowę szkoły w Mysłakówku.
Budowa trwała dp końca 1934 r. Duży okazały budynek był dumą i wizytówką wsi.
Do nowej szkoły przeszli w 1935 roku uczniowie, którzy uczyli się dotąd w Mysłakówku, Mysłakowie i Źródłach. Do Mysłakówka przeszli również nauczyciele, którzy tam pracowali.

Kierownikiem szkoły został Antoni Brzeziński, wcześniejszy kierownik szkoły w Źródłach. POdwyższono stopień organizacyjny szkoły - powstała szkoła sześcioklasowa.Na początku okupacji - 19 października 1939 r, Antoni Brzeziński i pracujący tu wcześniej Teodor Kozłowski, zostali aresztowani przez Niemców i zamordowani w obozie koncentracyjnym.

Szkoła została oczywiście zamknięta, a w jej budynku założono lecznicę dla żołnierzy niemieckich.

Po zakończeniu okupacji w 1945 r.rozpoczęto na nowo organizować szkołę. Kierownikiem został Antoni Ciesielski. Powstała pełna szkoła siedmioklasowa.

W 1949 r. nowym kierownikiem szkoły został Stefan Furtek.

Pierwsi absolwenci siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku opóścili szkołe w 1950r.

Kolejnymi kierownikami szkoły byli:
 • od roku 1951 - Stanisław Strześniewski
 • od roku 1955 - Aleksy Pączkowski
 • od roku 1958 - Roman Przeradzki
  W 1966 wprowadzona została do szkół podstawowych klasa ósma.

  W 1979 dyrektorem szkoły został Tadeusz Wyrostkiewicz.
  Rozpoczęta została rozbudowa szkoły - od strony północnej dobudowano skrzydło, w którym znalały się pomieszzcenia lekcyjne oraz sala gimnastyczna.

  W latach 1982-1988 obowiązki dyrektora szkoły pełnili, początkowo Urszula Nowicka, a od 1983 r. - Mirosław Juszczak.

  W roku 1988 dyrektorem został mgr Kazimierz Winnicki, który pełnił tę funkcję aż do roku 1999, kiedy objął stanowisko dyrektora nowoutworzonego Gimnazjum Publicznego w Tłuchowie.