Szkoła Podstawowa w Tłuchowie im. Bohaterów Westerplatte -po 1999


Szkoła Podstawowa w Tłuchowie, w dzisiejszym kształcie, powstała w 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty, która to reforma dotychczasową ośmioklasową szkołę podstawową zastąpiła szkołą sześcioletnią i wprowadziła dodatkowy szczebel edukacyjny - trzyletnie gimnazja.

Tłuchowskie gimnazjum objęło w posiadanie starszą część budynkun natomiast nową - szkoła podstawowa.

Dyrektorką "nowej" szkoły, w wyniku wygranego konkursu, została ponownie mgr. Bożena Dąbrowska, a jej zastępcą - mgr. Krystyna Łukaszewska.
Niestety nowa część budynku okazała się zbyt mała jak na potrzeby sześcioklasowej szkoły. Dlatego w 2000 roku zaczęto wznosić mury nowego skrzydła z salami lekcyjnymi oraz sali gimnastycznej.

1 września 2001 r. najmłodsi uczniowie rozpoczęli naukę w najnowszym skrzydle szkoły, a dziesięć dni później nastąpiło uroczyste otwarcie, tak bardzo potrzebnej i długo oczekiwanej przez uczniów, sali gimnastycznej.

27 lutego 2004 r. zlikwidowana została ostatnia szkoła filialna - Szkoła Filialna w Jasieniu.


Przeprowadzony konkurs na stanowisko szkoły nie przyniósł rozstrzygnięcia. Organ prowadzący szkołe, a więc Wójt Gminy Tłuchowo powołał 1 września 2004 r., na okres jednego roku, na stanowisko dyrektora szkoły jedną z kandydatek - dotychczasową wicedyrektor - mgr Krystynę Łukaszewską.
W wakacje 2004 rozpoczęła się kolejna bardzo duża inwestycja przy szkole - budowa kompleksu nowoczesnych boisk sportowych - boiska trawiastego do piłki nożnej, asfaltowego boiska do koszykówki , siatkówki, oraz uniwersalnego boiska do piłki ręcznej pokrytego warstwą akrylową.

W maju 2005 r. obyła się w szkole podniosła uroczystość 30 rocznicy nadania szkole imienia Bohaterów Westerlatte.
Na zorganizowaną uroczystość przybyli dawni uczniowie i nauczyciele.
szkoła przystapiła do "Klubu Szkół Westerplatte" skupiającego szkoły noszące imie związane z obroną Westerplatte.


W roku 2010, w związku z przejściem Pani Krystyny Łukaszewskiej na emeryturę obowiązki Dyrektora szkoły przejęła Pani Małgorzata Kamińska i pełniła je do 31 sierpnia 2016 roku.

Od 1 września 2016 roku Szkołą Podstawowa w Tłuchowie weszła w skład Zespołu Szkół w Tłuchowie, którego Dyrektorem jest Pani Halina Opalczewska, a Zastępcą Dyrektora Pani Ewa Łukowska.
W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku szkoła funkcjonuje jako ośmioklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie z odzdziałami przedszkolnymi i wygasającymi klasami gimnazjum.

Więcej informacji znajduje się na Stronie internetowej Szkoły Podstawowej.

Kliknij poniższy link
Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Tłuchowie