Komisje Rady Gminy Tłuchowo


Komisja Rewizyjna
Komisja Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

  • - PrzewodniczącaKomisja Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

  • - PrzewodniczącyKomisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

  • - Przewodnicząca