Piątek, 08 grudnia 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz
pochmurno
-3°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: O gminie Tłuchowo

Kościół Parafialny w Tłuchowie

Dzieje parafii

 

Fundacja kościoła w XII wieku przypisywana jest pierwszemu właściecielowi Tłuchowa - Piotrowi synowi Świętosława, któremu książę kujawsko-dobrzyński nadał Tłuchowo w 1252 roku.
Z 1401 roku pochodzi wzmianka o proboszczu z Macieju z Tłuchowa.
W spisie parafii archidiakonatu dobrzyńskiego z 1506 roku wśród 12 parafii figuruje parafia w Tłuchowie. Z XVI wiecznych dokumentów wynika, że istniejący wówczas kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny posiadał cztery ołtarze i był już stary, a parafię obsługiwało wówczas dwóch księży.
Nowy kościól z drewna o wymiarach 27 x 17 m został wybudowany w roku 1637. Konsekracji jego dokonał w 1648 roku biskup płocki surfagan Wojciech Tolibowski.
W 1787 r. proboszczem parafii był ks. Dzięgielewski.
Od 1810 r. miejscowym proboszczem i jednocześnie dziekanem dekanatu dobrzyńskiego był ks. Tomasz Rościszewski. W 1823 r. wybudował on, w pobliżu miejsca swego zamieszkania w posiadłości na Poświętnem, drewnianą kaplicę.
Wbudował on również w roku 1826 nowy kościól drewniany, którego kolatorem był Tomasz Czarnomski - właściciel Tłuchowa, Jeżewa, Tłuchówka, Marianek i Michałkowa.
Parafia liczyła wówczas 3.700 dusz.
Ksiądz Rościeszewski był proboszczem do roku 1845. Po nim przez dwa lata parafią zarządzał wikariusz ks. Jakub Wachulski.

W 1847 r. probostwo objął ks. Józef Kantorski.
W 1868 r. proboszczem został ks. Stanisław Nowakowski.
W latach 1871-1879 parafią zarządzał wikariusz ks.Warzyński.

Od 1879 do zarządzania parafią powrócił ks. Stanisław Nowakowski.
W 1881 doszło do nieszczęśliwego wydarzenia w historii parafii - spłonął drewniany kościół.

22 maja 1886 roku położony został kamień węgielny pod budowę nowego, murowanego z cegły, kościoła, według projektu architekta L. Gosławskiego z Płocka.
Jak informuje wmurowana w kościele tablica kolatorem budowy był Marian Dunin Wąsowicz, a członkami nadzoru: ks. Stanisław Nowakowski, Hipolit Dunin Wąsowicz, Juliusz Klimkiewicz.
Kierownikiem budowy był mistrz murarski z Lipna - Gustaw Dubalski, a jego pomocnikiem i głównym wykonawcą Jan Czerniewicz z Tłuchowa.
Budowę zakończono w roku 1888.
Do kościoła w 1900 roku zakupiono trzynastogłosowe organy, wykonane przez światowej sławy organomistrza Dominika Biernackiego z Dobrzynia.
Ks. Stanisław Nowakowski proboszczem był do roku 1900.
Przez trzy kolejne lata funkcję proboszcza pełnił ks. Kierzkowski, a następnie kilka miesięcy ks. Władysław Krajewski.
Konsekracji nowego kościoła w roku 1902 dokonał biskup Jerzy Szembek. 

W 1903 r. proboszczem tłuchowskiej parafii został ks. Wincenty Borkowski.
W czasie gdy administrował parafią świątynia wzbogaciła się o piękny wystrój wewnętrzny, który istnieje do dnia dzisiejszego. Polichromię zaprojektował malarz prof. Władysław Drapiewski. Fresk nad głównym ołtarzem przedstawiający koronację Matki Boskiej i postacie świętych na sklepieniu malował własnoręcznie sam profesor.
Ks. Borkowski zasłynął jako działacz i społecznik.
Organizował w okolicy straż pożarną i był jej długoletnim prezesem.
Był inicjatorem założenia w 1929 roku agencji pocztowej, a następnie spółdzielczej kasy zapomogowej - kasy Stefczyka.
Był członkiem sejminku powiatowego w Lipnie.
Ks. Wincenty Borkowski zmarł 8 sierpnia 1935 r. i jest pochowany na miejscowym cmentarzu.

Kolejnym proboszczem parafii tłuchowskiej został ks. Jan Marchewka, gorliwy kapłan i wspaniały kaznodzieja
W czasie okupacji ks. Marchewka za wstawiennictwem mieszkających w okolicy kolonistów niemieckich, pozostał w parafii. Jednak pracujący tu wikariusz Stanisław Biedrzycki został aresztowany i więziony w obozach koncentracyjnych.
W plebani Niemcy zorganizowali posterunek żandarmerii, a później mieszkanie komisarza gminy.
Ks. kan. Jan Marchewka zmarł 3 lutego 1944 r. w szpitalu w Sierpcu. Jest pochowany na tłuchowskim cmentarzu. Władze niemieckie zezwoliły wyjątkowo na zorganizowanie okazałego, jak na czasy okupacji, pogrzebu.

W czasie wojny Niemcy rozebrali, na budowę drogi, kamienne ogrodzenie cmentarza grzebalnego oraz wywieźli dzwony parafialne. 

Do końca II wojny światowej nie było w Tłuchowie proboszcza. Posługę duszpasterską sprawował, dojeżdżając w niedziele, wikariusz z Ligowa ks. Wacław Kawecki.

Po wojnie 6 lutego 1945 r. proboszczem, a później dziekanem dekanatu dobrzyńskiego został ks. kan. Mieczysław Smoliński.
To dzięki jego staraniom w kościele zawisły nowe dzwony, które wykonał w 1951 r. Franciszek Bregosz z Płocka. Dzwony otrzymały imiona - Maria i Mieczysław.
Uroczystość konsekracji dzwonów poprowadził 1 lipca 1951 r. ks. biskup sufragan Piotr Dudziec.
W listopadzie tegoż roku na miejscu zniszczonej przez Niemców w 1940 r. figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, został pobudowany kamienny cokół, a następnie ustawiona nowa figura.
Olbrzymim przedsięwzięciem księdza proboszcza było wypalenie gospodarczym sposobem 60 tys. sztuk cegły i pobudowanie z niej prawie pół kilmetrowej długości ogrodzenia cmentarza.
W 1957 r. zostały założone nowe przepiękne witraże. Dwa z nich, które znajdują się obok ołtarza głównego, są autorstwa prof. Władysława Drapiewskieg - który malował wnętrze świątyni.

20 marca 1958 r. ks. prałat Mieczysław Smoliński przeszedł na probostwo do Mławy.

W kwietniu 1958 probostwo i dekanat objął ks. prałat Władysław Chrzanowski.

W 1960 r. skonfiskowane zostały ziemia i budynki parafialne, upaństwowione już w 1950 r.
Na części parafialnych ziem wybudowano wówczas agronomówkę, lecznicę dla zwierząt oraz bazę SKR.
Po kilkumiesięcznych staraniach zabudowania parafialne zostały oddane w użytkowanie proboszczowi.
W 1976 r. wybudowano przy nich piętrowy budynek (zwany organistówką), w którym mieściła się salka katechetyczna i mieszkania dla organisty i kościelnego.

W 1981 r., po przejściu na emeryturę ks. Chrzanowskiego, proboszczem parafii został ks. kanonik Eugeniusz Lubczyński.
W 1984 roku artysta malarz Marek Luliński wykonał renowację polichromii kościoła. On też wykonał kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, którą Papierz Jan Paweł II poświęcił w Częstochowie, podczas swej drugiej pielgrzymki do Polski.
Obraz umieszczony został w głównym ołtarzu świątyni i jest odsłaniany w każdą niedzielę.
Zakupione zostały również nowe ławki do kościoła.

Dzięki staraniom księdza proboszcza, Komisja Majątkowa w Warszawie w 1992 przyznała nieodpłatnie parafii w Tłuchowie nieruchomość zamienną za mienie skonfiskowane w roku 1950.

W lipcu 1997 ks. kan. Eugeniusz Lubczyński zakończył pracę w parafii i przeszedł na emeryturę.

Kolejnym proboszczem - 3 siepnia 1997 r. został ks. kan. Wojciech Hubert.
Z olbrzymią energią wprowadził w życie plan powiększenia cmentarza parafialnego, znajdującego się tuż przy kościele.
Ksiądz Hubert przeprowadził również remont kapitalny plebani, dzięki czemu odzyskała ona swą dawną świetność.

W 2004 roku proboszczem tłuchowskiej parafii został ks. Andrzej Zakrzewski.
Ksiądz proboszcz natychmiast rzucił się w wir życia społecznego i kulturalnego parafii.
To z jego inicjatywy odbył się "pierwszy tłuchowski przegląd pieśni patriotycznej i religijnej", który przerodził się w coroczną imprezę organizowaną w dniach: pomiędzy świętem 11-go listopada a Świętem Bożego Narodzenia.
To właśnie w związku z tą imprezą zawiązały się i istnieją po dzień dzisiejszy, dwa chóry: chór nauczycielski "GLORIA" oraz chór KLUBU SENIORA "WENA", które łączy osoba prowadzącego je pana Romana Mellera, wieloletniego nauczyciela muzyki i historii.

Jest on również jednym z inicjatorów oraz członkiem kapituły, która corocznie przyznaje nagrodę "Tłuchowianina roku"
Ksiądz Zakrzewski powołał również do życia parafialną gazetę "Apostoł"  oraz był inicjatorem redagowania i wydawania cyklicznych "Tłuchowskich zeszytów  historyczno - społęcznych.

16 października 2005 r. w kościele parafialnym została wmurowana i uroczyście odsłonięta marmurowa tablica upamiętniająca wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II. 

 10 grudnia 2006 r. to kolejna bardzo ważna data w dziejach tłuchowskiej parafii.  Tego dnia, w czasie adwentowych rekolekcji, w naszym kościele zostały umieszczone relikwie błogosławionego Honorata Koźmińskiego.  

 

Podczas adwentowych zamyśleń strażackich w 2007 roku została uroczyście odsłonięta marmurowa tablica upamiętniająca ks. kan. Wincentego Borkowskiego - wielkiego społecznika oraz założyciela i Prezesa Straży Ogniowej w Tłuchowie w latach 1912-1929. 

W latach  2006-2010  tłuchowska świątynia wzbogaciłą się o  dziewięć nowych witraży.  W 2009 r. założono w kościele granitową posadzkę, a w latach 2012-2013 wykonano granitowe schody (główne, boczne i prowadzące do zakrystii). W 2014 r. został  położony  przed i wokół kościoła polbruk.   

Podczas proboszczowania księdza Zakrzewskiego wykonane zostało również  wiele innych prac, najważniejsze z nich to:   zamontowanie nagłośnienia świątyni oraz nowoczesnego systemu ogrzewania,  wymiana drzwi  wejściowych do świątyni (głównych bocznych i do zachrystii),  generalny remont dzwonnicy (w tym zamontowanie elktryczno-elektronicznego mechanizmu dzwonów)   i kamiennego ogrodzenia wokół kościoła, łącznie z metalowymi- kutymi przęsłami, bramą główną i furtkami, malowanie dachu, remont ceglanego muru wokół cmentarza.

W czerwcu 2022  ks. kan. Andrzej Zakrzewski zakończył pracę w parafii i przeszedł na emeryturę. 

Od lipca 2022 roku proboszczem jest ks. Adam Brzeziński.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.