Urząd Gminy w Tłuchowie

Możliwość dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2024r.

Ocena 0/5

przydomowa oczyszczalnia ścieków

W budżecie Gminy Tłuchowo na 2024r. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo zarezerwowano środki finansowe w wysokości 100 000,00zł  (tj. na budowę 20 przydomowych oczyszczalni ścieków).

Kompletne wnioski o udzielenie dotacji zawierające:

1. Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości.

2. Zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób).

3. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Lipnie wraz z mapką przedstawiającą lokalizację instalacji oraz oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.

4. Klauzula informacyjna RODO.

należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2024r. 

 


Przed dokonaniem zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Wydziale Środowiska i Architektury w Lipnie należy uzyskać zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód z Nadzoru Wodnego w Sierpcu
ul. Aleksandra Fredry 10, 09-200 Sierpc.

O terminie podpisania umowy decyduje kolejność składanych kompletnych wniosków i limit środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy Tłuchowo na 2024r.

 

 


W załączeniu:
 1.Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tłuchowo na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

2. Klauzula informacyjna RODO.

3.Wniosek o wydanie opinii -Opinia niezbędna do Zgłoszenia Wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym w Sierpcu.

4.Wniosek o wydanie informacji - Informacja niezbędna do Zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Wydziel Środowiska i Architektury w Lipnie. 

 

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna.pdf
Format: pdf, 409.97 kB
REGULAMIN.pdf
Format: pdf, 1003.79 kB
Wniosek o wydanie opinii.pdf
Format: pdf, 172.26 kB
Wniosek o informację.pdf
Format: pdf, 151.79 kB
Wniosek o udzielenie dotacji.pdf
Format: pdf, 641.4 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności