Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
30°C
Powróć do: O gminie Tłuchowo

Historia Gminy Tłuchowo

Historia gminy Tłuchowo do roku 1945


W XVI wieku w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej Ziemia Dobrzyńska posiadała własny, odrębny sejmik w Lipnie.
Dzieliła się wówczas na trzy powiaty: dobrzyński, lipnowski i rypiński.
Powiat był wtedy najmniejszą jednostką administracji, jednak dla dokładniejszego okreśłenia położenia danej miejscowości, korzystano często z bardziej szczegółowego podziału na parafie.

Po III rozbiorze Polski i utworzeniu pod zaborem rosyjskim w 1815 r. Królestwa Polskiego, nastąpił podział zagrabionych ziem na departamenty, a później na gubernie i powiaty.

Po upadku powstania styczniowego, w celu ściślejszego nadzoru, zarządzeniem władz - Komitety Urządzającego z dnia 17 stycznia 1867 r. powiaty zostały podzielone na gminy.
Gmina stała się wówczas najmniejszą jednostką administracyjną i składała się z wiosek - gromad samorządowych.

Do gminy należały wówczas następujące wioski:


 • Jasień - wieś
 • Jasień Rumunki
 • Kamień Kmiecy
 • Kamień Kotowy
 • Liszcze
 • Marianki
 • Michałkowo
 • Obręb Duży
 • Obręb Mały
 • Sulkowo
 • Tłuchowo - wieś
 • Tłuchowo - Jeżewo
 • Tłuchowo - Poświętne
 • Tłuchowo - Rumunki
 • Tłuchówek
 • Turza Wilcza - wieś
 • Turza Wilcza - Rumunki
 • Wyczałkowo


Wójtami gminy w Tłuchowie byli wtedy przważnie właściciele majątków ziemskich.
W 1867 r. wójtem gminy był Marian Dunin Wąsowicz - właściciel Tłuchowa Jeżewa i Tłuchówka.
W 1870 r. funkcję tę pełnił Juliusz Klimkiewicz - włąściciel majątku ziemskiego w Tłuchowie.
Od roku 1875 kolejnym wójtem był Feliks Tłuchowski.

Oprócz wójta w gminie urzędował również sekretarz, nazywany wówczas pisarzem i stójkowym.

W czasie pierwszej wojny światowej Ziemię Dobrzyńską, a wraz z nią Tłuchowo, okupowały wojska niemieckie.
11 listopada 1918 roku po odzyskaniu niepodległości reaktywowana została gmina Tłuchowo, która wraz z całym powiatem lipnowskim należała wtedy do województwa warszawskiego.

Pierwszym wójtem w niepodległej Rzeczypospolitej został wybrany Jan Kaczyński.
Następnie przez wiele lat funkcję to sprawował Karol Kozanecki z Michałkowa.

Wójt w gminie urzędował wówczas trzy razy w tygodniu.

zdjęcie przedstawia widok starego budynku urzędu gminy


Długoletnim sekretarzem gminy był Władysław Łukowski a następnie Roman Żbikowski.
W roku 1931 na wójta obrano syna poprzedniego wójta - Stanisława Kozaneckiego.

We wrześniu 1935 r. wójtem został wybrany Ignacy Jabłoński, a sekretarzem Stanisław Dobrosielski.

W 1937 r. po zmianie granic województw, powiat lipnowski, a wraz z nim i gmina Tłuchowo, weszły w skłąd województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu.

Na krótko przed wybuchem II wojny światowej wójt i sekretarz nadzorowali mobilizację młodych mężczyzn do wojska.
Zorganizowana została ochotnicza milicja do obrony przeciw ewentualnej dywersji na tyłach frontu oraz dla internowania zamieszkałych tu kolonistów niemieckich.

Wojska niemieckie na teren gminy wkroczyły 10 września 1939 roku.

Niemcy szybko zaczęli organizować swoją własną administrację.
Zaczęły się represje. Gestapo aresztowało najbardziej aktywnych działaczy - członków ochotniczej milicji - Mariana Błońskiego, Zygmunta Brzozowskiego, Marcelego Cybulskiego, Abrahama Golbrta, Władysława Frankiewicza i Zygmunta Jabłońskiego.
Chciano aresztować również wójta i sekretarza, jednak zdołali oni zbiec i ukrywali się przez cały okres wojny.
Zamiast wójta aresztowali jego szesnastoletniego syna.
Aresztowali również podstępnie kierowników szkół i właścicieli majątków ziemskich.
Większość z wówczas aresztowanych zginęła śmiercią męczeńską w niemieckich obozach.
W czasie wojny wiele rodzin zostało wysiedlonych ze swoich domów, i wielu młodych ludzi zostało wywiezionych na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej. Istniał zakaz posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych.
Urząd gminy przeniesiony został do zajętego domu edwarda Podgórskiego, a następnie Władysława Łukowskiego i tam był do końca wojny.

Główną władzę w gminie sprawował amstkomissar, którym był Niemiec przybyły z Rzeszy.
Jego zastępcą był syn niemieckiego kolonisty - Hugo Tober.
Przewodniczącym partii nazistowskiej był Komik - administrator majątku ziemskiego w Jasieniu.
Oni werbowali miejscowych kolonistów do partii nazistowskiej NSDAP.

Wyzwolenie Tłuchowa i całej gminy nastąpiło 21 stycznia 1945 r. Obok utworzonej instytucji komisarza wojennego, którym był oficer radziecki i utworzeniu dużej grupy ochotniczej milicji, zaczęto organizować gminne władze administracyjne. 

 

 

         Historia gminy Tłuchowo - lata 1945 - 1990


Pierwszym po II wojnie światowej wójtem został wybrany Antoni Plec z Kamienia Kotowego, a sekretarzem Stefan Nadolski
Urząd Gminy przeniesiony został do swojej dawnej przedwojennej siedziby.

30 czerwca 1946 r. odbyło się pamiętne referendum 3xTAK.
Przed referendum miały miejsce napady grup zbrojnego podziemia na posterunek policji i urząd gminy. Na szczęście nie miały one tragicznych skutków. Kończyły się jedynie na niszczeniu dokumentów.

Przeprowadzono reformę rolną.
W gminie Tłuchowo rozparcelowano 10 majątków ziemskich: w Jasieniu, Kamieniu Kmiecym, Kłobukowie, Kozirogu Leśnym, Kozirogu Rzecznym -dwa, Tłuchowie, Tłuchówku, Turzy Wilczej i Wyczałkowie.
Bezrolni i małorolni chłopi otrzymali ziemię z parceli majątków.

W 1946 r. wójtem gminy został wybrany Apolinary Mąkowski, a sekretarzem Hieronim Sochocki.
6 listopada 1948 r. stanowisko wójta objął Walenty Frejlichowski, a przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej został Edward Nowakowski.

W roku 1950 nastąpiła zmiana podziału administarcji terenowej kraju. Zniesione zostały gminy i stanowisko wójta.

Podstawową jednostką administracji stała się gromada - Gromadzka Rada Narodowa i jako organ wykonawczy jej "Prezydium".
Przewodniczącym GRN w Tłuchowie został Walenty Frejlichowski, a później od roku 1952 - Stanisław Leszczyński.

W 1954 r. w myśl hasła "władza bliżej obywatela" dotychczasowe obszary gromad, podzielona zostały na mniejsze.
Gromada w Tłuchowie podzielona została na trzy gromady, których siedziby były w Tłuchowie, Jasieniu i Mysłakówku.

Gromada w Tłuchowie - Kamień Kotowy, Kłobukowo, Michałkowo, Tłuchowo, Tłuchówek, Marianki, Wyczałkowo - Przewodniczącym GRN był Stanisław Leszczyński.

Gromada w Jasieniu - Jasień, Julkowo, Kamień Kmiecy, Małomin, Jasień Rumunki, Turza Nowa, Turza Wilcza - Przewodniczącym GRN był Józef Ostrowicki.

Gromada w Mysłakówku - Koziróg Leśny, Koziróg Rzeczny, Malanowo, Malanówko, Mysłakowo, Mysłakówko, Suminek, Podole, Źródła - Przewodniczącym GRN był Henryk Głodkowski.

Takie rozdrobnienie i stosunkowo mały zakres kompetencji nie wytrzymały próby czasu, gdyż mieszkańcy większość spraw załatwiać musieli w powiecie
Zaczęła następować ponowna komasacja Gromad.
W 1959 r. połączone zostały dwie gromady w Jasieniu i Tłuchowie, a w 1972 r. również trzecia w Mysłakówku w jedną Gromadę w Tłuchowie.

Przewodniczącym GRN w Tłuchowie, po odwołaniu Stanisława Leszczyńskiego, w 1964 r. został Stanisław Jankowski, a w roku 1967 Eugeniusz Bronikowski.
Przez pewien czas funkcję Przewodniczącego pełnili również: Edmund Baranowski, Kazimierz Słodowicz a później Eugeniusz Witkowski.

W 1973 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju. Zniesiono powiaty i utworzono 49 województw. Utworzono gminy jako podstawowe jednostki administarcji państwowej i stanowisko naczelnika gminy.
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr XVIII/88/72 z 6 grudnia 1972 r. utworzona została gmina Tłuchowo w województwie włocławskim.

Pierwszym naczelnikiem gminy został mgr inż. Tomasz Woźnicki, a Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej Jan Grzeszkiewicz z Tłuchówka.

W myśl zaleceń politycznych władz partyjnych, funkcje przewodniczących gminnych rad, zaczęli z urzędu pełnić sekretarze gminnych komitetów partii.
Od 28 grudnia 1974 r. funkcję tę pełnił sekretarz KG PZPR w Tłuchowie Stanisław Zakrzewski, a od lutego 1976 pani mgr Stanisława Antoszewska.

W roku 1982 oddano do użytku nowy budynek urzędu gminy.

W budynku tym obecnie znajdują się: Urząd Gminy Tłuchowo, Urząd Pocztowy w Tłuchowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz automatyczna centrala telefonizna TP SA.
Pod koniec lat osiemdziesiątych włądze lokalne i organizacje społeczne uzyskały nieco więcej swobody decyzyjnej i samorządności.

19 czerwca 1988 roku odbyły się wybory do rad narodowych, według nieco zmienionej ordynacji - wybrani radni mieli prawo samodzielnego wyboru przewodniczącego rady. Przewodniczącym wybrany został wieloletni tłuchowski nauczyciel - pan Tadeusz Pawłowski.
Naczelnikiem Gminy pozostał pan Tomasz Woźnicki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Tłuchowo po roku 1990
Z rokiem 1990, w wyniku zmiany ustawy o samorządzie gminnym, przestało istnieć stanowisko naczelnika gminy, a powróciło do życia stanowisko WÓJTA.

Wójt wybierany był w czasie głosowania, przez radnych gminy. Przewodniczącym nowej Rady został pan Czesław Sochocki.
Uchwałą Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 czerca 1990 r. pierwszym wójtem został wybrany dotychczasowy naczelnik - pan Tomasz Woźnicki.
Wsółpracowali z nim długoletnia sekretarz gminy - pani Krystyna Lipińska oraz również długoletnia skarbnik - pani Irena Żuchowska.

Po upływie kadencji w roku 1994 nowa rada, której przewodniczącym ponownie został pan Czesław Sochocki, wybrała na kolejną kadencję pana Woźnickiego na wójta gminy Tłuchowo.

29 października 1998 minął koniec kadencji. Pan Tomasz Woźnicki nie startował już w kolejnych wyborach. Odszedł na emeryturę.
Był rekordzistą w skali kraju pod względem długości nieprzerwanego "rządzenia" gminą.
Rozpoczął jako naczelnik gminy w 1973 roku, następnie wójt... łącznie 25 lat. .

Po wyborach w 1998 nową przewodniczącą rady gminy została pani Bożena Jankowska.
Rada Gminy w głosowaniu 29 października 1998 r. na nowego wójta wybrała - dotychczasowego zastępcę - pana mgr inż. Krzysztofa Dąbkowskiego.
Kadencja 1998 - 2002 była ostatnią, kiedy wyboru wójta dokonywała rada gminy.

W kolejnych wyborach 27 października 2002 roku, w wyniku zmienionej ordynacji, wójt wybierany był już w wyborach powszechnych - przez wszystkich mieszkańców gminy.
Przewodniczącą nowej rady została ponownie pani Bożena Jankowska, a wójtem zdecydowaną większością głosów mieszkańców, spośród wielu kandydatów, Krzysztof Dąbkowski.

W kwietniu 2004 r. na emeryturę odeszła dotychczasowa sekretarz gminy - pani Krystyna Lipińska, która pełniła swoją funkcję od 1975 roku.

Dnia 5 kwietnia 2004 r. Rada Gminy Tłuchowo powołała na stanowisko Sekretarza Gminy pana mgr inż. Dariusza Meller.

12 listopada 2006 r. odbyły się kolejne wybory do samorządu lokalnego. Przewodniczącą nowej rady została pani Wioletta Kuczmarska, a wójtem ponownie - Krzysztof Dąbkowski.

31 grudnia 2009 roku odeszła na emeryturę wieloletnia Skarbnik Gminy - Pani Irena Żuchowska, która pracowała w administracji samorządowej nieprzerwanie od 1967 r.
Nowym Skarbnikiem została Pani mgr Marta Chyczewska, która dotychczas pracowała jako inspektor ds. księgowości budżetowej i płac.

W kolejno następujących wyborach samorządowych w latach 2010, 2014 i 2018 mieszkańcy gminy obdarzali zaufaniem i wybierali na w wójta Krzysztofa Dąbkowskiego.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.