Urząd Gminy w Tłuchowie

rok 2022 - ks. Kanonik dr Andrzej Zakrzewski

statuetka22 

W niedzielę 22 stycznia 2023 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody   "Tłuchowianina roku 2022"

Sekretarz  Kapituły Pani Urszula Brożek   odczytała protokół  z  posiedzenia, które odbyło się  15 grudnia 2022 roku: 

"W głosowaniu tajnym, przy stuprocentowym poparciu członków Kapituły – tytuł Tłuchowianina Roku przyznany został osobie, która przez 18 lat była mieszkańcem naszej gminy – człowiekowi o wielorakich zainteresowaniach i pasjach, charyzmatycznemu pomysłodawcy wielu inicjatyw duszpasterskich i społecznych, który bardzo zżył się z mieszkańcami i pozostawił po sobie wiele trwałych śladów swojej działalności. 

Ta osoba to: ks. Kanonik dr Andrzej Zakrzewski. 

Osiemnaście  wspólnie przeżytych lat z Proboszczem Zakrzewskim pozwoliło nam rozpoznać dwie drogi jego działalności: drogę duszpasterską kapłana i proboszcza i drugą na rzecz środowiska – społeczną połączoną z pasją i osobistymi zainteresowaniami. Obie są dla niego ważne i zaowocowały niezbitymi i trwałymi dowodami, które żyć będą przez pokolenia.

Jako Proboszcz i nasz Duszpasterz przeżywał z nami chwile radosne i często okraszał je swoistym humorem, przeżywał też te smutne – wtedy pocieszał i jakoby zmuszał do sięgania i korzystania z pokładów optymizmu, dobra i radości – tkwiących w każdym człowieku. 

Proboszcz Andrzej Zakrzewski umiał współpracować z Parafianami, Radą Parafialną i władzami samorządowymi i jako dobry gospodarz umiejętność tę wykorzystał w pełni dla dobra Kościoła i miejscowej Społeczności.

 Niemal w każdej wiosce wchodzącej w skład naszej Parafii znajdują się miejsca kultu religijnego, którym nowe życie przywrócił i ubogacił ksiądz Andrzej.

W centrum Parafii szczycimy się odnowionym i upiększonym wnętrzem naszej świątyni i terenu wokół niej. Na cmentarzu z inicjatywy księdza dr Andrzeja mamy symboliczny grób Jana Pawła II i grób Strażaka, a przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej – figurę świętego Floriana. Takich poczynań można wyliczyć jeszcze wiele.

Nasz były Proboszcz jako mieszkaniec gminy był inicjatorem, współautorem i autorem wielu działań na rzecz środowiska lokalnego, ponieważ widział potrzebę utrwalenia w druku licznych zagadnień dotyczących tradycji, kultury i historii. Angażował Parafian do współpracy, zacieśniając w ten sposób więzi między różnymi grupami ludzi, dowartościowując ich.

Powstawały zespoły redakcyjne, które razem z Proboszczem pomysłodawcą redagowały i przekazywały czytelnikom – nie tylko lokalnym – fakty, historię i różne aktualne ciekawostki z życia Parafii i Gminy.

Tak powstał biuletyn parafialny „Apostoł”, który dał początek „Tłuchowskim Zeszytom Historyczno – Społecznym”. Ksiądz Andrzej Zakrzewski założył też stronę internetową Parafii Tłuchowo.

 Wśród akcji społecznych wymienię tylko najważniejsze: nasz były Proboszcz jest pomysłodawcą: 

- przeglądu piosenki religijnej i patriotycznej;

- nagrody „Tłuchowianin Roku”;

- inicjatorem i fundatorem nagrody „Srebrne Pióro”;

- inicjatorem i fundatorem nagród w konkursie kronik strażackich.

Szeroko i dogłębnie, naukowo zajmował i zajmuje się ruchem strażackim. W 2002 roku ksiądz Andrzej został mianowany Kapelanem Strażaków Powiatu Sierpeckiego, następnie Kapelanem Diecezjalnym Strażaków i ten fakt przyczynił się do zacieśnienia współpracy ze strażami i strażakami – nie tylko powiatów sąsiedzkich ale całej diecezji płockiej. Wieloletnie zgłębianie historii i działalności ochotniczych straży pożarnych i państwowych straży pożarnych zaowocowało ogromną ilością badań naukowych i publikacji wyników tych badań. Są one dowodem ścisłych relacji autora z tym środowiskiem a uzyskanie tytułu doktora w tej dziedzinie jest jakoby nagrodą osobistą za benedyktyński mozół.

Kapelan strażaków organizuje Zaduszki Strażackie i coroczne Adwentowe Zamyślenia Strażackie dla Druhów i ich rodzin, które od 2005 roku odbywają się w Tłuchowskiej Świątyni. To duchowe wsparcie jest strażakom bardzo potrzebne, ponieważ ich służba , często z narażeniem życia i zdrowia, wymaga siły i poświęcenia. Każda publikacja o strażach i strażakach wymagała mrówczej pracy ze strony księdza Andrzeja, który pragnie ocalić od zapomnienia i przekazać kolejnym pokoleniom chlubne karty strażackiej służby.

Kapituła uznała, ze właśnie w roku 2022 Honorowy tytuł Tłuchowianina Roku należy się księdzu kanonikowi doktorowi Andrzejowi Zakrzewskiemu, który umiłował sobie strażaków za to co robią postępując zgodnie z hasłem wypisanym na sztandarach strażackich: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 

Dzięki inicjatywom i działaniom zmienił i ubogacił ksiądz naszą Parafię 
i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni, a statuetka „Tłuchowianin Roku” niech przypomina księdzu doktorowi wspólnie spędzone lata. "

---

Podczas  gali wręczono również wyróżnienie  „ Srebrne Pióro” -  nagrodę  za promowanie gminy i parafii Tłuchowo. 

Tegoroczną laureatką została Pani  Beata Gachewicz  – nauczycielka, autorka tekstów w parafialnej gazetce „Apostoł” oraz w Tłuchowskich Zeszytach Historyczno-Społecznych 

Wzruszającą część rozrywkową gali zapewniła Grupa Teatralna "Rodzice-Dzieciom" z Przedszkola Bajkowa Kraina w Tłuchowie prezentując przedstawienie "Królowa Śniegu"