Urząd Gminy w Tłuchowie

rok 2023 - Krzysztoforska Wioletta

statuetka tłuchowianina roku

W niedzielne popołudnie 4 lutego 2024 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody   "Tłuchowianina roku 2023"

Sekretarz  Kapituły Pani Urszula Brożek   odczytała protokół  z  posiedzenia, które odbyło się  18 grudnia 2023 roku: 

" ...  Uznanie i akceptację Kapituły otrzymała osoba znana najmłodszym i najstarszym mieszkańcom naszej gminy, mieszkańcom gmin sąsiednich, znana w powiecie i nie tylko. Osoba skromna, pracowita, posiadająca pasje, bardzo operatywna, traktująca wykonywaną pracę jako spełnienie osobistych zainteresowań szeroko związanych z kulturą.

Ta osoba to gospodarz tego budynku – Pani Wioletta Krzysztoforska !!!

Pani Wioletta – z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego i muzyki, rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w 1999r. łącząc ją z pracą nauczyciela. Wtedy zaczęła dostrzegać, że młodzież przejawia potrzebę spotykania się i robienia czegoś innego poza szkołą. Wykorzystała więc swoje umiejętności gry na gitarze i pasję do życia harcerskiego i zaczęła gromadzić wokół siebie chętnych młodych. 

Zaczęła organizować ogniska przy muzyce i śpiewie, gry sportowe i planszowe, zauważając przy tym brak miejsca do całorocznej działalności i spotkań. Wtedy przy zaangażowaniu dzieci a przede wszystkim młodzieży Pani Wioletta przywraca pomieszczeniom GOKu ich pierwotny charakter. Wspólnie z młodymi przeprowadza drobne prace remontowe, np. malują ściany, tworzą miejsca ogniskowo – grillowe, wspólnie sadzą kwiaty, pozyskują przydatne sprzęty  i powstaje kawiarenka AQUA, a Pani Wioletta przyjmuje funkcję samodzielnego Referenta do spraw kultury. 

Teraz rozpoczynają już działalność: koła zainteresowań np. muzyczne, sportowe, plastyczne, odbywają się wycieczki piesze, rowerowe i biwaki. Swoje miejsce znajduje tu także Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta. Wszystkie te grupy wiekowe umiejętnie łączy i skupia wokół Gminnego Ośrodka Kultury.

Kiedy w 2003 roku Pani Wioletta otrzymuje stanowisko Kierownika GOKu wtedy widać już duże osiągnięcia w jej artystyczno – sportowej pracy 
z młodzieżą. Zawiązuje się prężnie działająca i rozrastająca drużyna harcerska inicjująca różne akcje charytatywne – najpierw dla dzieci, a ostatnio dla seniorów. Aktywnie działa sekcja wokalna, której członkowie zdobywają pierwsze miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wtedy też Pani Wioletta zachęca i pomaga zorganizować Klub Seniora, który długo i prężnie działał przy GOKu razem z chórem VENA - ostatnio prowadzony przez Panią Wiolettę. 

Jej miła i otwarta na ludzi osobowość potrafi zachęcać osoby starsze do spotkań i uczestniczenia w różnych imprezach ogólnych, sekcjach plastycznych, uroczystościach samorządowych i religijnych. Pożytecznie i na wesoło organizuje prace z dziećmi i młodzieżą podczas ferii letnich i zimowych. 

Na zawsze w pamięci zachowa się rok 2014, kiedy to razem z uczestnikami zajęć w GOKu gościła w Tłuchowie grupa studentów zrzeszonych w AIESEC. Jest to młodzież ze wszystkich kontynentów na ziemi, która już wielokrotnie,   a nawet regularnie odwiedza Tłuchowo.  Wymiana ta otworzyła umysły, serca i domy Tłuchowian na świat  i kontakty międzyludzkie. Pobudziła i kształtuje humanitarne podejście  do człowieka, który ma inny kolor skóry, wyznaje inną wiarę i inne nawyki kulturowe, dzięki takim właśnie kontaktom odważyliśmy się ruszyć na zagraniczne wycieczki – zarówno harcerze jak i osoby prywatne goszczące studentów – byliśmy już w Czechach, Niemczech i we Włoszech. 

Dzięki dużym umiejętnościom własnym i posiadanym pasjom Pani Wioletta tworzy nowe grupy artystyczne: taneczną, plastyczno – fotograficzną, turystyczną itp. Przy GOKu rozpoczęła też działalność Szkoła Muzyczna Yamaha i nauka języka angielskiego nową metodą Helen Doron oraz zajęcia rękodzieła i ceramiki. 

Te ostatnie, jak i Gospel Soul to długo oczekiwane dzieci Pani Wioletty, które są spełnieniem jej marzeń, a uczestnikom zajęć dają wiele radości i zadowolenia, które promieniuje na innych i przyciąga do wspólnej pracy ku zadowoleniom osobistym i całej społeczności gminy. Gospel Soul sukcesywnie uświetnia swoimi występami liczne imprezy plenerowe, uroczystości religijne i świeckie. Chórek Gospel ma na swoim koncie wydanie kolędowej płyty i liczne zwycięstwa w różnego rodzaju konkursach. 

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku był połączony  z modernizacją i dobudową biblioteki - to stworzyło lepsze warunki lokalowe i pozwoliło na jeszcze szersze rozwinięcie działalności i większą intensywność pracy tego ośrodka – miejsce swoje znalazł Klub Miłośników Motocykli „Wolny Duch” i Sekcja Karate. Można też ćwiczyć fitness i zumbę. 

Pani Wioletta nie ustaje w pomysłach w organizowaniu coraz to nowszych form działalności kulturalnych. Ma zawsze na uwadze dobro, które płynie z tego działania. Chce dać dzieciom, młodzieży i osobom starszym moc radości z tego co robią, chce rozwijać ich pasje i umiejętności, chce docenić każdego człowieka, dać mu chwilę poczucia własnej wartości.

 Taka działalność przyczynia się do poprawy samopoczucia osób starszych, uwalnia ich od złych myśli samotności i pustki. Młodym pomaga wyzbyć się zbędnej energii i przetworzyć ją w coś pożytecznego.

Działalność harcerska Pani Wioletty to bardzo ważny wycinek jej pracy. Tu rodzi się odpowiedzialność za drugiego człowieka, tu jest szacunek do przyrody, tu hartuje się charakter i siła woli, wreszcie tu sprawdza się prawda 
o tym co dobre, a co złe, co to znaczy kochać Ojczyznę, co to znaczy kochać drugiego człowieka. 

Tego uczy gromada zuchowa „Kamyczki” i harcerska „Kamyki”, Drużyna harcerska im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”i powstała w 2020 roku drużyna starszo – harcerska LAPIS. Patronuje tej działalności Pani Wioletta, która 
od dawna jest instruktorką, a w 2019 roku zdobyła stopień Podharcmistrzyni. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień za pracę instruktorską, dwukrotnie też pełniła funkcję zastępcy Komendanta Hufca ZHP Włocławek.

 Harcerskie środowisko tłuchowskie dzięki instruktorce i Podharcmistrzyni Pani Wioletcie jest jednym z najprężniej działających w Hufcu Włocławek. Inicjują akcje charytatywne i społeczne, organizują coroczną akcję letnią 
i zimową, jeżdżą na obozy harcerskie, rajdy, biwaki i wycieczki.

 Obecnie w GOKu w Tłuchowie działa 18 oddzielnych grup artystycznych, a z 4 z nich osobiście pracuje Pani Wioletta działając zgodnie z zasadą, że KAŻDA MINUTA POŚWIĘCONA KULTURZE TO BARDZO WAŻNA MINUTA.

Kapituła doceniła ten bardzo szeroki wachlarz działań Pani Wioletty Krzysztoforskiej, jego wartość i znaczenie dla społeczności naszej Gminy. Wszyscy dostrzegamy poszerzający się zakres działań dostosowanych do potrzeb naszego zróżnicowanego środowiska. 

Sama zainteresowana mówi, że największym jej sukcesem nie są medale i wyróżnienia, lecz fakt, że dzieci, młodzież i dorośli chcą przychodzić do GOKu, czują się tu zaopiekowani i spełniają swoje marzenia robiąc to co lubią w rodzinnej atmosferze."

Okoliczną statuetkę wręczył Prezes Kapituły, Wójt Gminy Tłuchowo - Krzysztof Dąbkowski.

---

Zgodnie z wieloletnią tradycją,  ksiądz proboszcz Adam Brzeziński wręczył  również wyróżnienie  „ Srebrne Pióro” -  nagrodę  za promowanie gminy i parafii Tłuchowo. 

-----

Tegoroczną laureatką została Pani  Elżbieta  Kopytowska  – "w nagrodę za promowanie wartości chrześcijańskich na łamach gazety parafialnej Apostoł i wieloletnią systematyczną pracę redaktorską  nad tworzeniem kroniki parafialnej"

Niezwykle energetyczną  część rozrywkową gali zapewnił  występ  poznańskiego  chóru Gospel Joy ,  który  działa już od 25 lat i jest jednym z prekursorów śpiewania muzyki gospel w Polsce  oraz aktora Teatru Muzycznego w Gdyni  Marcina Słabowskiego .

 

Podziękowania dla Pani Pauliny Kokoszczyńskiej za zgodę na wykorzystanie zdjęć .  Zdjęcia  z profilu PhotoPaula22 (facebook)